Stöd det venezolanska folkets kamp mot imperialismen!

Situationen i Venezuela blir alltmer spänd. Oppositionen blir allt våldsammare och får större självförtroende i och med det ständigt ökande stödet från den amerikanska imperialismen. I takt med att situationen tillspetsats blir oppositionen allt mer extrem och går allt längre i sina attacker mot det venezolanska folket.

I och med att oppositionen, i form av socialdemokrater och andra borgerliga partier, visat sig oduglig att tvinga bort Maduro från makten har stödet från både den inhemska borgerligheten, såväl som den amerikanska imperialismen, riktats mot fascistiska grupper. Dessa är betalda legoknektar som inte bara betalas med pengar, utan även med knark och vapen och dessa ligor måste bekämpas av folket – det är endast folket som en gång för alla kan krossa fascismen.

Kommunisterna måste kategoriskt avvisa och bekämpa all utländsk inblandning i Venezuelas inre angelägenheter och i Venezuela står kommunisterna i det främsta ledet i folkets kamp. Vårt systerparti i landet, Venezuelas Kommunistiska Parti, agerar under svåra förhållanden och för bara några månader sedan försökte landets nationella valråd under hot om förbud att få partiet att lämna ut sina medlemslistor. En attack mot Venezuelas Kommunistiska Parti är en attack mot folkets enda hopp och situationen kräver att vi visar all solidaritet med kommunisterna i Venezuela.

Vi får inte göra oss några illusioner om den process som pågår i Venezuela, om den bolivarianska revolutionen, det 21 århundradets socialism eller den venezolanska socialismen. Den bolivarianska revolutionen har på många sätt radikalt förbättrat situationen för det venezolanska folket och alla dessa framsteg måste försvaras, men alla dessa framsteg är inte socialism – makten utgår inte från arbetarklassen. Det 21 århundradets socialism kan inte göra upp med kapitalismen, eftersom den i grunden är reformistisk och inte utmanar borgarnas makt. Det venezolanska kapitalet sitter fortfarande på makten i landet och politiken kännetecknas inte bara av sociala framsteg, utan också av korruption och byråkrati.

De problem som Venezuela står inför i dagsläget är givetvis framkallade av den amerikanska imperialismens försök att krossa det progressiva styret i Venezuela, men i och med den reformistiska politiken som drivits i landet och i och med att man inte gjort upp med den inhemska borgerligheten har landets motståndskraft försvagats. Eftersom kapitalisterna fortsatt tillåtits förfoga över produktionsmedlen och har kunnat använda sin position för spekulation gentemot det venezolanska folket har den nuvarande situationen uppstått, med en alltmer våldsam och fascistisk opposition.

Sveriges Kommunistiska Parti uttrycker härmed sin solidaritet med Venezuelas Kommunistiska Parti i deras kamp för en seger över imperialismen och fascismen, men också att hålla undan reformismen och revisionismen från både höger och vänster, för att använda deras egna ord.

Sveriges Kommunistiska Parti uttrycker också sin varma solidaritet med det venezolanska folket som nu står inför en svår situation. Den bolivarianska revolutionen kan inte fullborda den socialistiska revolutionen, utan folket och arbetarklassen måste gå först i kampen för socialismen, ledda av sitt kommunistiska parti. Alla försök att rulla tillbaka de framsteg som gjorts och alla försök att avleda folket och arbetarklassens kamp för socialismen måste bekämpas och tillbakavisas – kampen måste bli revolutionär!

Allt stöd till Venezuelas Kommunistiska Parti i dess kamp för socialismen!

Allt stöd till det venezolanska folket i dess kamp mot imperialismen och kapitalismen!

Sveriges Kommunistiska Parti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.