APM Terminals anlitar bemanningsföretag – och hotar hamnarbetare

APM Terminals Gothenburg har tecknat ett avtal med bemanningsföretaget Adecco och ersätter med början från den…

Andreas Sörensen, ordförande för SKP: Hur bekämpar vi imperialismen? (ljudinspelning)

Riktpunkt publicerar här i sin helhet det tal som ordföranden för Sveriges Kommunistiska Parti, Andreas Sörensen,…

Valet i Tyskland

Den 24 september ägde landsomfattande val till det tyska parlamentet rum. Förutom att Tyska Kommunistiska Partiet…

Hungern för världens människor ökar – igen

Antalet människor som lever i hungersnöd upplever nu åter ett uppsving efter ett decennium av oavbruten…

Persontåg kolliderade med militärfordon under Aurora 17

Ett persontåg kolliderade med ett militärfordon, ett stridsfordon i form av en pansarterrängbil 360 i samband…

KNE:s festival i Aten 21:e till 23:e september

De politiska och kulturella händelserna på Greklands ungkommunisters (KNE) och dess tidning ”Odigitis” 43:e festival är…

Offentligt möte: Hur bekämpar vi imperialismen?

I anslutning till demonstrationen mot Aurora 17 i Göteborg den 16:e september hölls ett välbesökt möte…

Byggnadsarbetare upptäckte asbesthaltigt material i Göteborg

Sex byggnadsarbetare påträffade och exponerades för det cancerframkallande ämnet asbest i slutet av förra veckan. Incidenten…

Bristande allmänbildning på Migrationsverket?

Det är vanligt att unga flyktingar från Afghanistan endera blir ateister eller kristna som en djupt…

KNE:s 43:e Odigitisfestival avslutar med ett politiskt och kulturellt event i Aten

Efter att ha passerat flera städer och orter runt om i Grekland, inklusive förra veckans framgångsrika…