Det är lögn att FN:s säkerhetsråd behandlar Venezuelafrågan

Pressmeddelande från Venezuelas ambassad angående ett uttalande från Venezuelas FN-ambassadör Rafael Ramirez

Venezuelas FN-ambassadör, Rafael Ramirez, fördömde inför Förenta nationerna den illegitima karaktären på det möte som sammankallats av USA:s delegation för att behandla Venezuelas inrikespolitiska frågor.

”Det handlar om en tydlig överträdelse av FN-stadgans syften och principer. Det är en lögn från USA när man får världen att tro, och i synnerhet försöker få venezolanerna att tro, att FN:s säkerhetsråd behandlar Venezuelafrågan. Mötet som just nu äger rum inom FN utgör en del av den amerikanska delegationens politiska agenda”, sade den venezolanske diplomaten i New York.

I detta sammanhang noterade ambassadör Ramirez dels frånvaron av säkerhetsrådets nyckelmedlemmar Ryssland, Kina, Bolivia och Egypten, samt att få representanter från rådet var närvarande på det olovliga mötet ”eftersom de förstår att Venezuela inte är en del av säkerhetsrådets agenda eftersom landet inte utgör ett hot mot freden och den internationella säkerheten”.

Ledaren för den venezolanska delegationen påpekade också att den amerikanska regeringen genom sin aktion fortsätter sin fientliga och interventionistiska attack mot det venezuelanska folk. Han påminde om de senaste aktionerna, där man övervägde att ensidigt använda illegala tvångsmedel mot den bolivarianska regeringen och mot Venezuelas ekonomi.

I sitt tal betonade Rafael Ramirez att den bolivarianska republiken Venezuela kommer att lösa sina interna problem inom ramen för sin konstitution och sina lagar, utan inblandning från något annat land.

“USA försöker att använda FN:s plattform för att ta upp frågor som bara rör USA och Venezuela i multilaterala instanser, som inte bör användas för detta ändamål. Genom sitt beteende urholkade USA FN:s säkerhetsråds roll som garant för freden och den internationella säkerheten”, tillkännagav Ramirez.

På Venezuelas folks och regerings vägnar fördömde Ramirez ”den manipulation som USA, som permanent medlem av FN:s säkerhetsråd, ägnade sig åt, där man missbrukade sin ställning och makt för att försöka tvinga igenom sin geopolitiska agenda under förevändning av multilaterala intressen och fred”.

Han klargjorde att Venezuela inte kommer att överge sitt åtagande för freden, för en demokrati med folkets aktiva deltagande, de mänskliga rättigheterna och det venezolanska folkets ekonomiska utveckling inom ramen för Venezuelas fria självbestämmanderätt och rättssystem.

Från New York meddelade Rafael Ramirez att den politiska dialogen mellan Venezuelas bolivarianska regering och oppositionen i Dominikanska republiken kommer att återupptas den 15 november.

Ambassadören tackade för solidariteten och stödet från Bolivia, Ryssland och Kina mot bakgrund av den interventionistiska aktionen.

Moira Méndez-Romero
Rådgivande minister
Ställföreträdande delegationschef
Venezuelas bolivarianska republiks ambassad i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.