Pappers: Strejkrätten hotad

I samband med fackförbundet Pappers förbundsmöte den 23 november antogs ett uttalande om strejkrätten, en grundläggande fri- och rättighet för anställda i Sverige med ursprung i en långvarig kamp från arbetarrörelsens sida.

”Strejkrätten är […] ständigt attackerad från borgerligt håll. Hatad av Svenskt Näringsliv. Och nu hotad på riktigt, under en socialdemokratisk regering” står det i uttalandet antaget av Pappers förbundsmöte.

Regeringen har tillsatt en utredning som dels syftar till att kringskära och begränsa fackföreningarnas möjligheter att vidta åtgärder och rätten att försvara ingångna avtal emot avtalsshopping till andra billigare avtal, och dels till att försämra rätten att vidta stridsåtgärder. Det menar fackförbundet.

Underlaget till den socialdemokratiska regeringens nyligen tillsatta utredning baseras på medlingsinstitutets rapport om konflikter på svensk arbetsmarknad. Pappers motsätter sig restriktionerna och menar att dessa ytterligare kommer att befästa makten över arbetsmarknaden till arbetsköparnas favör.

I en artikel i Arbetet den 5 juni skrev arbetsrättsexperten Kurt Junesjö att strejkrätten är arbetarnas enda verksamma påtryckningsmedel och påpekade att arbetsköparna har för avsikt att begränsa strejkrätten, bland annat med massiva propagandainsatser. Han tillade också att det föreligger starka historiska skäl till att inte begränsa strejkrätten.

Uttalandet kan läsas i sin helhet på Pappers hemsida: www.pappers.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.