Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativets partier om EU:s intensifierade militarisering och aggressivitet

EU, Nato och dess medlemsstaters borgerliga regeringar är involverade i en eskalerande kapprustning och de militära planerna och förberedelserna vilka utgör en allvarlig fara för folken. Denna händelseutveckling återspeglar motsättningarna mellan regeringarna inom EU och i Nato såväl som deras motsättningar med andra imperialistiska centra och rivaliserande stormakter vilka är fokuserade på kontrollen av kolväten och energirörledningar (pipelines) i Mellanöstern, Nordafrika, östra Medelhavsområdet och andra regioner. Denna process som gäller de kapitalistiska profiterna och uppdelningen av marknadsandelar utgör en stor fara för freden och säkerheten för folken trots att det påstått genomförs i folkens namn.

EU i egenskap av en imperialistisk union förstärker dess militarisering vägledd av sin ”globala strategi” och vitboken om försvaret. Man har också inrättat den Europeiska försvarsunionen och den relaterade fonden medan den samtidigt har förstärkt den systematiska övervakningen och befrämjandet av medlemsstaternas rustning genom den koordinerade årliga översynen av försvaret (CARD).

Inom samma ramverk befrämjar EU militärstyrkor och förband vars mål är bildandet av en ”EU-armé” såsom det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO), stridsgrupperna och intergrupperna vare sig i konkurrens med USA och Nato eller i samarbete med dem tjänar likväl de europeiska monopolens intressen.

Med denna farliga händelseutveckling i beaktan måste folken vara organiserade och förberedda. De måste vara vaksamma och stärka deras kamp mot de äventyrliga militära planerna, mot de borgerliga regeringarnas interventioner och krig och imperialistiska organisationer såsom EU och Nato.

Europeiska Kommunistiska Initiativet:

– Uppmanar folken till att fördöma deras länders borgerliga regeringar vilka befrämjar en intensifiering av upprustningen, moderniserandet, utvidgningen och utökandet av USA:s, Natos och EU:s militärbaser i deras länder såväl som olika eftergifter för dem i samband med verkställandet av de imperialistiska planerna mot folken.

– Att stärka kampen mot EU, Nato och alla imperialistiska allianser.

– Vi kämpar för folkens rättighet att självständigt välja deras egna utvecklingsväg inklusive rättigheten att utträda från EU och Nato. Vi intensifierar vår kamp för socialismen som är nödvändig och tidsenlig.

Europeiska Kommunistiska Initiativet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.