SKPs fackliga program

Fackföreningarna utgör ett av de absolut viktigaste försvarsverken som arbetarna kan använda för att kämpa mot kapitalisternas offensiv, deras nedskärningar och deras åtstramningspolitik. Det utgör samtidigt grunden för arbetarnas offensiva aktioner; genom fackföreningarna är det också möjligt att kräva allt större delar av profiten som kapitalisterna gör, att skaffa sig erfarenheter i kampen och i förvaltningen och svetsa samman klassen, så att den kan slå med en enda näve.

Dagens fackföreningsrörelse är dock försvagad av en reformistisk dominans som ligger som en våt filt över arbetarnas militans. Genom lagar och förordningar har man snärjt fackföreningarna och genom ett reformistiskt ledarskap kvävs varje tecken på arbetarmilitans i sin linda. Kommunisterna har i detta läge ett stort jobb att utföra.

Det gäller att bryta reformisternas dominans och låta den militans som ligger under ytan och pyr att blomma ut. Det gäller att bryta den samarbetslinje som reformisterna driver, som gör fackföreningarna till redskap för monopolkapitalet. Det gäller för kommunisterna att kämpa för att fackföreningarna blir offensiva föreningar, som tillsammans med partiet kan flytta fram arbetarklassens och folkens positioner.

Den svenska arbetarklassen har stolta fackliga traditioner som går tillbaka långt in i 1800-talet. I den traditionen ryms exempelvis Sundsvallsstrejken, där armén och kanonbåtar sattes in mot de strejkande; Storstrejken 1909, som visade vilken potential arbetarna tillsammans har, men också vilken funktion det reformistiska ledarskapet fyller; strejkerna på 30-talet, då Sverige var världens strejktätaste land och strejkerna på 60- och 70-talet, som ifrågasatte både staten, kapitalet och det reformistiska ledarskapet.

Kommunisterna kämpar för att åter göra fackföreningarna till ett av de slagträn arbetarklassen kan använda för att kämpa för sin frihet. Kommunisterna kämpar för att fackföreningarna ska bli de klassorganisationer de kan vara, där de utan att tveka ställer sig på det arbetande folket sida. I slutändan kämpar kommunisterna för att fackföreningarna ska bli till ett av de verktyg arbetarna och folket kan använda för att tillkämpa sig socialismen!

Sveriges Kommunistiska Partis facklig-politiska program »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.