Solidaritetsuttalande från DUV för Irans ungdomar och studenter

Demokratisk Ungdoms Världsfederation, DUV, uttrycker sin solidaritet och sitt stöd för Irans ungdom, studenter och det iranska folketsom just nu är föremål för repression, våld och förtryck från landets polis och paramilitärer.

Under de senaste två veckorna har ungdomen och Irans folk demonstrerat och fört en svår kamp för sina rättigheter på gatorna i fler än 70 av landets städer, där de vänt sig mot den ekonomiska politiken och mot social- och kulturpolitiken som förs av regimen. Denna politik har medfört höga priser på grundläggande konsumtionsvaror, en oerhört stor arbetslöshet, en utbredd privatisering och en extremfattigdom i stor omfattning. Protesterna vänder sig mot regimens brott mot folkets mänskliga och demokratiska rättigheter, samtidigt som de motsätter sig den folkfientliga politiken och överenskommelser som drabbar arbetarna.

DUV fördömer de extrema förhörsmetoderna, inklusive tortyr, som användsför att slå ner ungdomens och studenternas massiva mobiliseringar. Man behöver bara nämnda attminst 22 människor har dödatsfram till nu och fler än 1500 människor har arresterats.

Demokratisk Ungdoms Världsfederation kräver att Irans myndigheter publicerar en lista över namnen på alla dem som har arresterats under demonstrationerna och även var de hålls fångna. DUV kräver också tillsammans med Irans ungdom att all tortyr omedelbart upphör, att alla som har arresterats av säkerhetsstyrkorna släpps fria och att alla militär- och säkerhetsförband avlägsnar sig från universitetens campusområden.

Vidare uttrycker DUV sitt fulla stöd för och sin solidaritet medsin medlemsorganisation, Tudehpartiets ungdomsförbund, som också befinner sig på gatorna för att stödja folkets och den progressiva ungdomens mobiliseringar i landet. DUV uppmanar också världens ungdom och sina medlemsorganisationer att uttrycka sitt stöd för och sin solidaritet med den kamp för fred, mänskliga och demokratiska rättigheter och social rättvisa som förs av ungdomen och folket i Iran, och bestämt stå upp mot planer och komplotter från den amerikanska imperialismen, den israeliska reaktionära regeringen och den reaktionära regimen i Saudiarabien.

Länge leve kampen för fred och framåtskridande!
Seger åt folkets kamp för frihet, demokrati och social rättvisa!
Länge levde den internationella solidariteten och antiimperialismen!

För DUV
Huvudkontoret
Budapest, 11 januari 2018

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.