Europeiska Kommunistiska Initiativets aktioner förstärks och berikas

Plenumet för Europeiska Kommunistiska Initiativets partier, vilket hölls i mitten av april, förpliktigade Initiativet att lägga fram en operativ och sammanfattande handlingsplan. Viktiga aktioner initierades, som Europeiska Kommunistiska Initiativets manifestation i Berlin i samband med folkens stora antifascistiska dag, samt Europeiska Initiativets senaste uppdrag i Palestina ”Solidaritet med det palestinska folkets kamp”.


På grund av den komplexa utvecklingen med skärpt konkurrens förvärras den imperialistiska konkurrensens krig, USA:s, Natos och EU:s upptrappade imperialistiska aggression och den intensifierade, arbetarfientliga attacken från kapitalet, tillsammans med EU och dess regeringar. En givande diskussion hölls och värdefulla erfarenheter utbyttes. Parallellt med detta lades det också fram ett lika ambitiöst handlingsprogram. De föreslagna utkasten till handlingsplan för den kommande perioden utökades med grundläggande förslag från de deltagande partierna. De åtgärder som det togs beslut om till nästa plenum för Initiativets partier i slutet av året är specifikt följande:

– Systematisk övervakning av händelseutvecklingen och intensifieringen av kampen mot imperialistiska krig och interventioner och ihärdighet, så att kampen mot Nato, EU, utländska militärbaser och mot deltagandet av våra länders väpnade styrkor på uppdrag utomlands ska få en masskaraktär.

– Förberedelse av åtgärder inför Nato-toppmötet i Bryssel i juli och ett massfördömande av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

– En upptrappning av kampen mot antikommunism och bedömningen av möjligheter för att anordna ett gemensamt evenemang under 2018, där kommunisternas historiska bidrag ska bevisas tillsammans med socialismens bedrifter och förtjänster i Sovjetunionen och andra socialistiska länder.

– Skapande av en plan för att utveckla kommunisternas arbete i fackföreningsrörelsen och för att stärka vårt handlande på arbetsplatser.

– En fortsättning på den internationalistiska solidariteten med det palestinska folket och ett massfördömande av den israeliska ockupationen.

– Självständigt arbete och deltagande i klassrörelsens aktioner inför arbetarnas högtidsdag Första maj.

– Belysandet av folkets behov idag, vad gäller sjukvård och utbildning.

– På basis av de förslag som framfördes av Initiativets partier och de positiva diskussioner som hölls, beslutades att Europeiska Kommunistiska Initiativet ska skapa relationer med kommunistiska partier utanför Europa, med vilka det i en eller annan form finns avtal om kampen mot EU, Nato och varje imperialistisk union. Det finns en överrensstämmelse i ideologiska och politiska ställningstaganden som har en tydlig orientering och kamp mot kapitalismen, och för ett nytt socialistiskt samhälle. Denna erfarenhet kan användas, baserat på det faktum att många av Initiativets partier redan har byggt upp och utvecklat sådana relationer med kommunistiska partier utanför Europa.

Dessutom antogs förslag till plenumet avseende:

– Anordnande av ett specialmöte om utbytet av erfarenheter son rör de kommunistiska partiernas kamp i varje land.

– Ett evenemang om kommunisternas historiska bidrag vid viktiga tidpunkter under de gångna århundradena av klasskamp, och projicering av en historisk sanning som försvaras av kommunisterna.

Avslutningsvis beslutades det om att konstitutionen av Initiativets sekretariat ska förbli densamma:

Greklands Kommunistiska Parti (KKE), Irlands Arbetarparti, Spanska folkens kommunistiska parti, Kommunistiskt Parti, Italien, Lettlands Socialistiska Parti, Ungerns Arbetarparti, Slovakiens Kommunistiska Parti, Sveriges Kommunistiska Parti och Turkiets Kommunistiska Parti.

Europeiska Kommunistiska Initiativet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.