1:a maj 2018: Med Internationalism och Solidaritet!

En ung facklig kamrat framförde hälsningen här under, från Fackliga världsfederationen, på SKP:s 1 maj-manifestation på Hötorget, Stockholm.

Fackliga Världsfederationen (FVF) och dess mer än 92 miljoner medlemmar över hela världen hyllar, i samband med denna stora dag, alla arbetare som bor, arbetar och kämpar i världens alla hörn. 1:a maj var, är och kommer att vara en ledstjärna för kamperna i går och imorgon trots våra fienders ansatser. Första maj måste vara ett besked om motstånd mot borgarklassen, imperialisterna och deras internationella allianser.

Samtidigt påminner arbetarnas blod spilldes i Chicago 1886 oss om vår plikt idag; det påminner oss om att inget erhålles gratis. Alla rättigheter och friheter som erövrats av vår klass har vunnits genom uppoffringar, konflikter och organiserade kamper.

Idag, medan tekniska och vetenskapliga framsteg har bidragit till ökningen av välståndet, har levnadsförhållandena för vår klass försämrats. I varje kapitalistiskt land attackerar cheferna de prestationer som vår klass har uppnått: de sveper genom löner, pensioner och social trygghet; de privatiserar allt, de tvekar inte att attackera ens den heliga strejkrätten! Strejk är det mest kraftfulla vapnet vi har i våra händer och vi kommer inte att tillåta någon att begränsa, eller konvertera det till ett dött brev!

Samtidigt förbereder de sig intensivt och genomför regionala krig. De banar vägen för nya massakrer som maximerar deras vinster, för nya imperialistiska insatser som kommer att förstöra nationer, sprida folks blod och beröva dem sina naturresurser. Det pågående imperialistiska ingripandet i Libyen och Syrien, den växande aggressionen mot Venezuela, det amerikanska beslutet att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, massakern i Saudiarabien mot Jemen, spänningen på den koreanska halvön är alla indikationer på att multinationella företag har fått nos på nya lönsamhetsområden; och varje gång detta sker går de via dödade arbetare.

Under de nuvarande förutsättningarna för kapitalismens djupa ekonomiska kris och en intensiv konkurrens mellan olika imperialistiska centra för att styra nya marknader, är våra mest kraftfulla vapen INTERNATIONALISM och SOLIDARITET. Ingen arbetstagare ska känna sig ensam. Vi måste vi fortsätta med solidaritet och internationalism för att bygga arbetarklassens enhet för att praktiskt genomföra få Karl Marx motto ”proletärer i alla länder förena eder”.

I detta sammanhang och på denna årsdag uttrycker FVF sin solidaritet med våra förföljda bröder och systrar, invandrare och flyktingar. Som antingen på grund av imperialistiska kulor eller på grund av fattigdom och elände som genererats av detta system, tvingats lämna sitt hemland. FVF kommer att fortsätta stå på deras sida och kämpa för en värld utan exploatering och flyktingar. Invandrare måste bli en integrerad del av fackföreningarna, förenade med lokala arbetstagare och slåss ihop för löner, rättigheter, mot krig och interventioner.

Vi förenar våra röster med det heroiska palestinska folket i sin kamp för att få sitt egna självständiga och demokratiska land.

Samtidigt står vi sida vid sida med de kämpande kvinnliga arbetarna, den som lider av dubbelt utnyttjande. FVF:s kvinnliga medlemmar har vid den senaste Världskvinnokongressen i Panama, förklarat högt och tydligt att de kräver lika rättigheter till arbete, samhälle och liv. FVF kämpar också och kommer att fortsätta att kämpa för denna jämlikhet. Samma orientering som vi följer för ungdomarna, eftersom den nya generationen arbetare har till uppgift att hedra de bästa kamptraditionerna från första maj.

I år har FVF, genom att sträcka ut sin hand till de som stått upp, meddelat att året blir ett år för facklig utbildning och träning. Vårt syfte är att det nya skiftet av arbetstagare är olydiga, militanta, fiender till klasskompromissen och dess samarbetare. Vi hedrar året för facklig utbildning och uppmanar alla fackföreningar till att bidra till den militanta sanningen och den sanna meningen med första maj för att hedra de offren från arbetarklassen krävdes för den. Genom att vårda det förflutna, vårt minne om vår rörelse, lämnar vi ett arv till morgondagens kamp samtidigt som vi har ett verktyg för framtiden. Det är en skyldighet att känna till historien om vår rörelse.

FVF tar ytterligare steg framåt, stärkta och växande. Det är detta som skrämmer våra motståndare. Det budskapet ska vara närvarande i världens alla hörn. På så sätt kommer det inte längre finns en hungrig, avskedad, jagad eller förföljd arbetare. FVF måste vara en ”skyttegrav” för kamp om en framtid utan exploatering av människor. På så sätt kommer visionen från WFTU: s första generalsekreterare Luis Sillant från 1945, att bringas till liv: ”FVF för arbetarna i hela världen!”

LÄNGE LEVE FÖRSTA MAJ!

Sekretariatet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.