Första maj 132 år – Vi fortsätter kampen mot den kapitalistiska exploateringen, krigen, arbetslösheten och fattigdomen

Vi högtidlighåller klasskampen och våra klasshjältar genom att bli deras värdiga och skickliga fortsättare. Arbetardagen Första maj är dagen då vi kan bedöma våra styrkor, vår organisation, vår kamplust och vår ideologiska och politiska beredskap för klasskampens stora krav idag. Första maj är inte bara en minnesdag för hela arbetarklassen. Det är i synnerhet en dag av ansvar för hur varje arbetare kan delta i klasskampen, i organisationen i varje företag, i varje bransch och på varje arbetsplats.

Under vår tidsperiod skärps konkurrensen mellan de största imperialistiska centrerna, deras borgarklasser och unioner. Hela regioner är omslutna av eldslågorna skapade av de imperialistiska interventionerna, från Syrien  som nyligen bombades av USA, Frankrike och Storbritannien med stöd från EU och Nato, men också Mellanöstern i stort och Östeuropa till Ukraina, Balkanhalvön, Svarta havet och Nordafrika. Nato, EU och deras regeringar sår död och förödelse, de får folken att strida mot varandra till förmån för monopolens intressen.

Affärsgrupperna, staterna och deras regeringar deltar i den intensiva konkurrensen med varandra om kontrollen av naturresurserna och marknaderna. De för dock en gemensam linje mot arbetarklassen och söker största möjliga prisreduktion på arbetskraften genom att främja arbetar- och folkfientliga reformer och genom att öka det flexibla obetalda arbetet. Intensiteten av arbetsköparnas terror slår ned på arbetarnas största bedrift, till exempel strejkrätten.

132 år efter kravet på åttatimmars arbetsdag finns det alla möjligheter att arbeta färre timmar, att njuta mer av vår egen tid, med avsevärda löne- och pensionshöjningar, med full sysselsättning och socialförsäkringsförmåner; att ha ledig tid till att delta i kultur, utbildning och samhällsorganisationer, med en höjning av folkens levnadsstandard och intellektuella standard och med kostnadsfri,  och högklassig sjukvård  och utbildning, bostäder åt alla, samt arbete med rättigheter för alla.Arbetarklassen producerar all rikedom i världen – för den rikedomen kämpar arbetarna.

Vi höjer vår fana för arbetarklassens intressen. Vi kämpar mot det imperialistiska kriget för att i sin tur utrota dess grundorsak och tillsammans med alla länders arbetare för en värld fri från exploatering, krig och flyktingar.

Arbetarklassen har sina egna vapen: klassammanhållning och klassolidaritet att använda sig av i de nya hårda kamperna, i sammandrabbningen med dess exploatörer och deras politiska personal och till störtandet av deras makt. Under deras långa historiska utveckling har arbetarklassen tog arbetarklassen makten genom uppoffringar och blod. Arbetarklassen har visat att den kan vinna när den är organiserad, när den har sin egen plan, när den är besluten att kämpa mot den kapitalistiska exploateringen och ge sig i konflikt med affärsgrupperna och deras partier. För att arbetarklassen ska kunna leva upp till sådana plikter är det nödvändigt och en förutsättning att de kommunistiska partierna blir starka.

Vi sänder ut varma militanta hälsningar till arbetarnas första maj-demonstrationer runtom i Europa och i hela världen. Vi anstränger oss själva för att vara i längst fram i klasskampen, för varje folks rättighet att välja sin egen utvecklingsväg, inklusive rättigheten till utträde från EU och Nato och kapandet av beroendeförhållandet till dessa, genom att trappa upp kampen för socialism och frigörandet av samhället från människans utsugning av människan.

Världens arbetares uppoffring, Chicagosarbetare, New Yorks kvinnliga arbetare och det ryska proletariatets uppoffringar var inte förgäves. De lyser upp den väg som vi idag måste följa ända till vår slutgiltiga seger.

Länge leve arbetarnas första maj!

Proletärer i alla länder, förena er!

Europeiska Kommunistiska Initiativet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.