Irland: Kommunistpartiet välkomnar upphävandet av det kvinnofientliga 8:e tillägget

Irlands Kommunistiska Parti välkomnar folkomröstningen i abortfrågan där det irländska folket röstade för att ta bort det kvinnofientliga 8:e tillägget från konstitutionen. Resultatet blev 66 procent för ja-sidan och 34 procent för nej-sidan med ett stort antal röstande. Detta är en hyllning till år av arbete och många gruppers och individers kampanjarbete och har föga eller ingenting att göra med etablissemangets partier.

Ja-rösten är en stor seger för de flera tusentals unga kvinnorättsaktivister – där det också finns ett stort antal manliga aktivister – som har arbetat hårt för att säkra denna seger. Det är också en seger för de fackföreningar som har lagt pengar på aktivt kampanjarbete och som har sporrat sina medlemmar till att rösta ja, såväl för många kvinnoorganisationer och politiska organisationer i samhället som stödde ett ja.

Det är också viktigt att ge ett erkännande tillde många inresta kvinnorättsaktivister från Nordirland som kom för att ge sitt aktiva stöd till ja- kampanjen.

Ja-rösten är också en tribut till tidigare generationer av kvinnorättskämpar som aldrig gav upp utan fortsatte att göra motstånd mot det 8:e tillägget efter dess införande i konstitutionen för trettiofem år sedan.

Nej-kampanjens ivriga anhängare är en del av den irländska historien som krymper och bleknar bort. Resultatet av omröstningen är också ett stort nederlag för de reaktionära krafter från USA, Storbritannien, Tyskland och andra europeiska länder som direkt gick in i folkomröstningskampanjen med pengar och kampanjmedel såväl som med folk.

Denna seger är en viktig utveckling i vårt lands politiska liv. Kvinnors livserfarenheter och de frågor och utmaningar som de har ställts inför och fortsätter att ställas inför är inte längre så osynliga som de var när det 8:e tillägget genomdrevs. Irländska kvinnor har fått ökat självförtroende och är övertygade om sin förmåga. De tusentals irländare som återvände hem för att rösta ja är en stor solidaritetsyttring och ett tecken på en delad känsla av att förändring är nödvändig, och än viktigare, att den är möjlig.

Men det är fortsatt tydligt att vi har en lång väg kvar att gå för att uppnå jämställdhet. Nästa fas i denna demokratiska kamp är att försäkra att etablissemangets partier levererar vad de har lovat rörande lagstiftning relaterad till abort. Den politiska initiativkraften och mobiliseringen som gjordes i ja-kampanjen måste fortsatt förbli aktiv och synlig. Erfarenheten från kampanjen Right2Water visar att mobiliseringen och folkrörelsen är viktig.

Efter denna kampanj utlovade etablissemanget en folkomröstning om allmänhetens ägande av vatten, ett löfte som ännu inte har infriats. Hittills har det överhopats av en uppsjö av procedurer och kommittéer i Dáil (det irländska parlamentets underhus) som ett led i etablissemangets fortsatta försök att suga upp energin från massmobilisering. Det är folkets aktioner och deras aktiva mobilisering som kan och kommer att vara den avgörande faktorn för att åstadkomma förändring. Endast aktiv politisk kamp kan medföra förändring.

Irlands Kommunistiska Parti
Den 26 maj 2018

FAKTA: “Folkomröstningen har handlat om det åttonde tillägget i den irländska grundlagen. Irland har i dag en av de strängaste abortlagstiftningarna i världen, med förbud mot abort även vid våldtäkt och incest. Sedan 2013 tillåts abort i de fall där kvinnans liv är i fara.” – TT 2018-05-26

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.