Xi Jinping lovordade marxismen medan Kina befäster sin omställning till kapitalismen

Kinas president Xi Jinping berömde Karl Marx och kallade honom ”den största tänkaren i modern tid” och menade att hans teorier är ett verktyg för att Kina ska ”vinna framtiden”. Detta enligt en nyligen publicerad rapport från nyhetsbyrån Xinhua.

Det var den 4 maj som han häll ett tal i Folkets stora hall belägen i centrala Peking i samband med ett evenemang som högtidlighöll 200-årsdagen av Marx födelse.

Xi menade att det mest betydande och inflytelserika intellektuella bidrag som Marx lämnade åt oss är den vetenskapliga teori som namnges efter honom-  marxismen. ”Likt en spektakulär soluppgång lyste teorin upp vägen för mänsklighetens utforskning av historiens lagar och mänsklighetens sökande efter sin egen befrielse”, sade Xi.

”Det är helt rätt”, underströk den kinesiska presidenten ”för historien och folket att välja marxismen, liksom det är rätt för KKP att skriva marxismen på sin egen fana, att följa principen om att kombinera marxismens grundläggande principer med Kinas verklighet, och att kontinuerligt anpassa marxismen till den kinesiska kontexten och nutiden.”

Wang Huning, medlem av Kinas Kommunistiska Partis politbyrås stående kommitté, betonade för sin del vikten av att studera den kinesiska presidentens minnestal över Marx.

President Xi Jinpings yttranden om Marx och marxismen står emellertid i motsats till den kinesiska ekonomins kurs mot en kapitalistisk omställning. De marknadsvänliga reformer som har genomdrivits under de senaste årtiondena i Kina och satsningen på en blandekonomi har verkligen inget samband med Marx uppfattning om socialismen.

De beslut som godkändes på Kinas Kommunistiska Partis 19:e kongress 2017 bekräftade att landets ekonomi gått in i en ny era, där de kapitalistiska produktionsförhållandena stärks ännu mer. Den så kallade ”socialismen med kinesiska förtecken” består av blandade former av privat och offentligt ägande, där marknaden spelar en avgörande roll i fördelningen av resurser.

Faktum är att ”reformerna” som har implementerats av den kinesiska regeringen har som mål att modifiera marknadens mekanismer på ett sätt som kommer att stärka de stora kinesiska affärskoncernerna. Dessa konkurrerar inom den internationella kapitalismen med monopol från andra länder eller grupper av länder såsom USA, EU, Ryssland och Indien.

Att det nu går framåt för Kinas ekonomi har sin grund i utbredningen av social ojämlikhet, utnyttjandet av billig arbetskraft och befästandet av de kapitalistiska förhållandena i samtliga sektorer inom produktionen. Det är ett faktum att vissa grundläggande lagar för det socialistiska bygget har skrotats och att Kina går snabbt mot sin omställning till en fri marknadsekonomi.

Kina deltar inte bara aktivt i det internationella kapitalistiska etablissemanget, utan befäster och konsoliderar sin egen ekonomiska närvaro och sitt inflytande genom kinesiska monopolgrupper i olika delar av världen.

Vi har ingen möjlighet att veta hur president Xi Jinping och KKP uppfattar Karl Marx läror, men en sak är säker: Kina övergav socialismens grunder för länge sedan och skapade då förutsättningarna för långsiktiga negativa följder för landets arbetande massor.

In Defense of Communism

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.