SKP:s politik A-Ö: Miljön

Den biologiska mångfalden är hotad på flera nivåer. Livsmiljön för djur, svampar, insekter, fåglar och växter försämras på grund av jord- och skogsbruk eller ändrad markanvändning. Föroreningar försämrar djurens och växternas fortplantningsförmåga. Jakt eller fiske överutnyttjas och vi ser djurarter utrotas. Människan har introducerat arter, vilka är främmande för oss, så kallade invasiva arter. Detta innebär problem för vår inhemska biologiska mångfald då sjukdomar förs in. Dessutom blir det konkurrens om resurser med mera.

I Brasilien bidrar svenska pensionsfonder till skogsskövling och markrofferi. Urfolken förlorar möjlighet att försörja sig när de mister tillgången till mark.

Bevakningen av den biologiska mångfalden är obefintlig om man jämför med klimat- och miljöfrågorna i stort. I samhällsplaneringsprocessen är frågan om biologisk mångfald oerhört viktig.

När det gäller miljöfrågorna vill Sveriges Kommunistiska Parti gynna biologisk mångfald vid nyproduktion, samt miljöcertifiera nyproduktion. Det är viktigt att vi inte får monokulturer, inte bara standardiserat växtval. Minska plastavfallet i haven. Minska antalet plastartiklar. Hitta nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Svaret på klimatkrisen och den ekologiska krisen är naturligtvis socialismen men Sveriges Kommunistiska Parti visar på lösningar som går att genomföra under kapitalismen.

Håller du med? Läs mer om SKP:s valkampanj här: val2018.skp.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.