Byggnadsarbetarna försvarar strejkrätten

Motståndet mot regeringens förslag att ytterligare inskränka strejkrätten växer sig allt starkare inom de fackliga leden. Trots att förbundsledningarna stödjer förslaget, har flera fackklubbar och avdelningar tagit ställning mot förslaget under hösten och början av året. Senast i ledet är nu Byggnads Skåne, med över 13 000 medlemmar, som därmed är en av de största fackliga organisationer som antagit uttalande mot förslaget.

I lördags var Skånes byggnadsarbetare församlade till årsmöte och antog nedanstående uttalande:

Nej till inskränkningar av strejkrätten
Ett förslag gällande inskränkningarna av strejkrätten ska behandlas av riksdagen och föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Förslaget baseras på arbetsmarknadsparternas förslag, som lanserades några dagar innan arbetsmarknadsdepartementets utredning skulle offentliggöra sin utredning i somras. Inledningsvis möttes tankarna på att inskränka strejkrätten av massiv kritik från fackligt håll, inklusive från vår förbundsordförande Johan Lindholm, vilket var bra.

Sedan parternas förslag lanserades har dock kritiken tystnat, trots att förslaget inte skiljer sig nämnvärt åt från arbetsmarknadsdepartementets utredning. Däremot är det allt fler arbetsrättsjurister, forskare m.fl. som beskriver det framlagda förslaget som ett dråpslag mot fackföreningsrörelsen. På sikt kan förslaget få enorma konsekvenser:

Den största risken är att arbetsgivarna med lagförslaget får helt nya drivkrafter att teckna billigare kollektivavtal, med dumpade villkor. Något som också kallas avtalsshopping. Förslaget öppnar upp möjligheter för företag att teckna kollektivavtal med fackliga organisationer som vi idag inte känner till, sk. gula fackföreningar, även om vi sett embryo till dom redan. I Danmark har dessa organisationer redan 300 000 medlemmar. Företag som står utanför arbetsgivarorganisationerna kan bestämma sig för att teckna avtal med fackliga organisationer som står utanför de centrala organisationerna med lägre löner och sämre anställningsförhållanden. Genom att fastslå i lagstiftning att det är det först tecknade avtalet som är det gällande växer drivkraften för gula, arbetsgivarkontrollerade fackföreningar att ploppa upp. Eftersom fredsplikt föreslås råda från alla arbetstagare, så länge företaget är bundet av kollektivavtal, så är möjligheterna borta att vidta stridsåtgärder mot ett företag som har tecknat ett kollektivavtal med en gul fackförening. Undantaget är vid tecknande av nytt kollektivavtal. Men det nya kollektivavtalet man tar konflikt för, är samtidigt underordnat det första avtalet som tecknats.

Med det lagförslag som nu ligger finns en överhängande risk att maktbalansen förskjuts så att arbetsgivarna – genom att teckna billigare avtal och genom att ifrågasätta tillämpligheten av konkurrerande avtal – kan försämra våra kollektivavtal och därmed dumpa våra villkor på arbetsplatserna. Bara att denna risk existerar borde vara ett tillräckligt starkt skäl för Byggnads att dra sig ur uppgörelsen som LO gjorde med Svenskt Näringsliv och istället tydligt klargöra att man motsätter sig de föreslagna inskränkningarna av strejkrätten.

Kort sagt, kapitalets makt stärks – arbetarnas försvagas.
Vi säger bestämt nej till inskränkningar av strejkrätten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.