”Det är likväl möjligt att göra motstånd mot EU såväl inifrån som utifrån EU”

Tidningen Liberacion, som är en tidning för spansktalande i Sverige, har gjort en intervju med nummer 12 på SKPs EU-valsedel, Miguel Gabard. Artikeln har nu översatts och återges av Riktpunkt.

”Det är likväl möjligt att göra motstånd mot EU såväl inifrån som utifrån EU”
Så säger Miguel Gabard om EU-valet 2019, en av SKPs kandidater till Europaparlamentet, som för första gången i Sveriges historia finns som ett kommunistiskt alternativ i ett EU-val.

De senaste elva åren har EU haft fler motgångar att fira än framgångar. Den europeiska integrationen, som tidigare stärkts genom bland annat Maastsricht-avtalet och införandet av Euron som en gemensam valuta, skakades om av den ekonomiska krisen 2008 i takt med att dess effekter spred sig över kontinenten.

Bland många människor finns en djup oro över att växande högerextrema krafter skulle kunna vinna en femtedel eller till och med fler av alla röster i valet i maj.

”Sveriges Kommunistiska Parti står som det enda tydliga alternativet mot EU på en politisk karta som i allt större utsträckning domineras av partier som ställer sig till förmån för en sådan koloss”, säger Miguel Gabard, en av kandidaterna från Sveriges Kommunistiska Partis lista.

Gabard kommer från Uruguay och är en vän till Liberación sedan dess start. Han bor för närvarande i Lund och arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Komvux i Malmö. Som person behöver han ingen introduktion – han följer den gamla skolan av revolutionär militans.

Vill du förklara orsakerna bakom det senaste ställningstagandet?

Sveriges Kommunistiska Parti beslöt sig för första gången i Sveriges historia för att vara det kommunistiska alternativet i valet till Europaparlamentet för att på så sätt förstärka fronten mot EU.

Tidigare så har vi inte haft de nödvändiga medlen för att ställa upp men idag så kan vi det eftersom partiet är starkare. Det är andra gången vi ställer upp i ett val inom loppet av 10 månader. Enligt oss vore det kontraproduktivt att inte använda all potential som finns för att organisera folket mot EU. Vi anser dessutom att det är nödvändigt att tydligt visa det arbetande folket att alternativet till EU måste vara anti-kapitalistiskt; att EU är ett projekt som är till för att organisera kapitalisternas angrepp, både mot deras egna folk och också mot deras konkurrenter i hela världen.

Därför uppmanar vi alla som inte accepterar högerns demagogi och vänsterns kompromisser att ta det nödvändiga steget för att organisera och stärka motståndet mot EU på klasskampens grund. På alla positioner behövs det kommunister som kan ge motståndet en röst. Vi tror inte på att EU kan ”förbättras”. Lika mycket som alltid anser vi att Sverige bör lämna EU. Vi fortsätter att hävda att det enda som kan garantera folkets bästa är socialismen.

Hur kan man förstå SKPs vändning när partiet lanserade en nationell kampanj för att Sverige skulle lämna EU?

Som jag tidigare nämnde råder det inget tvivel om att vi är motståndare till EU. Det är vi idag och det har vår riktning alltid varit. Vi är inte parlamentarister och det existerar inga motsättningar mellan våra ställningstaganden och det du nämner. Det är möjligt att göra motstånd såväl inifrån som utifrån EU men vi tror inte att vi kommer att få tillräckligt starkt stöd för att ta det steget, men som jag nämnde tidigare är det möjligt för oss att påverka genom en valkampanj. Vårt deltagande i valet stärker oss och visar att det är nödvändigt att organisera sig. Tanken är att stärka och berika motståndet mot EU på ett ideologiskt plan, men också att stärka partiet.

För fyra år sen, 2014, uppmanade ni till en bojkott av valen…men nu vill ni komma in i EU-parlamentet…

Vi är inte parlamentarister, som jag redan har nämnt, och vårt huvudmål är inte att komma in i parlamentet, men däremot tror vi på att använda alla plattformar och möjligheter som står till vårt förfogande. I det här fallet så tror vi på möjligheten att utnyttja valet för att stärka partiets krafter och de organisatoriska formerna för det arbetande folkets försvar med syfte att kämpa mot kapitalismen. Vi tror på att vi kan stärka de kommunistiska krafterna genom att utnyttja forum som det här.

Vad har ni för principer och strategier för att komma in i parlamentet?

Tanken med att ställa upp i valet, som jag tidigare nämnde, är att visa att ett annat Europa är möjligt och därmed också att en annan värld är möjlig, en mer integrerad och sammanknuten värld på basis av samarbete och ett utbyte mellan folk. Det handlar om att rikta sig till folket med en tydlig paroll med spetsen mot EU med förhoppningen att kunna organisera fler och fler krafter, som är kritiska mot det som sker idag. Försvaret av folkens rättigheter i kampen mot storkapitalets dominans är vår grundläggande strategi och med den strategin är vi säkra på att vi och krafterna som arbetar mot EU kommer fortsätta växa.

Samarbetar ni med några andra partier i valet?

Vi menar att det finns en indirekt relation mellan beslutet att delta i valet och samarbetet med andra kommunistiska partier, såsom Turkiets Kommunistiska Parti, Irans Tudehparti och partierna inom det Europeiska Kommunistiska Initiativet. Deltagandet i olika sammanslutningar på en europeisk nivå med dessa progressiva och revolutionära krafter har gett oss möjligheten att göra en historisk analys av partiet och dess beslut, som visat oss att deltagandet i valet är viktigt, på samma sätt som det nationella valet i Sverige i september var viktigt.

Hur ser valplattformen ut på nationell nivå?

Vi är inte ett stort parti men vi har sett att vårt deltagande i det nationella valet 2018 tillät oss växa även om det innebar en stor kraftansträngning för partiets medlemmar och sympatisörer. Vi tror att vi kan fortsätta växa och därför försöker vi använda alla forum som är inom räckhåll för oss, så att vi kan presentera vår grundläggande idé. Det som vi vill är ett Europa för alla och inte för de stora multinationella företagen, storkapitalet och finansinstitutionerna.

Att det är storkapitalets Europa reflekteras i att det finns 43 miljoner i otrygga anställningar och 110 miljoner som lever under fattigdomsgränsen. Strejkrätten begränsas genom restriktiv lagstiftning. De försöker höja pensionsåldern och pensionerna fortsätter att sänkas. De sociala skyddsnäten fortsätter att privatiseras samtidigt som det offentliga blir allt skörare. På grund av allt det här och att för det vi ser här i Sverige menar vi att vi är det största och tydligaste motståndet mot EU.

Vi tror att det är nödvändigt att synas i debatten och visa att det finns ett alternativ som idag ignoreras helt, det vill säga socialismen och förändringen av produktionssättet. Vi förespråkar också alla folks rätt till självbestämmande och principen att ingen ska lägga sig i andra folks angelägenheter, det vill säga, folket ska själva ha rätt att bestämma över sina öden. Det bör inte existera idéer som uppmuntrar till sanktioner eller att man lägger sig i andra länders angelägenheter på något sätt. Det här sker idag inom ramen för storkapitalets intressen som Sverige också utgör en del av. Fördömandet av det som sker är en del av vår strategi, såväl nationellt och europeiskt, som internationellt.

Av: Jaime Padilla
Översättning av: RK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.