Kapitalistisk rasism

Rasismen är en förutsättning för att kapitalet skall kunna exploatera och profitera på olika grupper i samhället. Det är av två orsaker de agerar så här. Dels sänker de lönerna för vissa arbetare som till exempel tillhör en annan nations arbetare. Dels vill de så split i arbetarklassen.

Byggnadsarbetaren:

”Arbetare från andra länder löper ofta större risk att bli lurade, eftersom de sällan känner till det svenska skattesystemet och svensk arbetsrätt.”

”Och anställda kan påverkas negativt när företag struntar i att betala skatt och sociala avgifter. Pensionen blir lägre och arbetare från utomeuropeiska länder kan bli utvisade eftersom de jobbat illegalt. Dessutom riskerar arbetare i värsta fall att tvingas betala den skatt som deras företag struntat i.”

Här brister de fackliga organisationerna. De skall informera alla arbetare som arbetar i Sverige eller är på väg hit om vilka rättigheter som gäller i Sverige vid alla arbeten. Informationen kan ges vid gränsen, i det landet som arbetarna bor i och vid alla arbetsplatser, inklusive de företag som inte har kollektivavtal.

Det är ganska enkelt att sprida ut flygblad på arbetarnas eget språk om vilka rättigheter de har här, och vilka fallgropar som finns. Sverige är inte ett unikt land där arbetsköparna har en hög moral, vilket är en medveten felaktig illusion som har spridits av borgarna.

Som Pavel säger i artikeln:

” – Det konstiga är att vi från Polen tror att allt funkar perfekt här i Sverige och så är det verkligen inte. Man ser att det är så många företag som gör så här, som fuskar.”

Alla som arbetar här i Sverige, och det oavsett nationstillhörighet skall ha kollektivavtal, försäkringar, etc. Om en arbetsköpare vägrar att teckna kollektivavtal skall omedelbara stridsåtgärder sättas in.

Vårt stöd skall ligga på vår egen arbetarklass – och inte på den borgerliga staten. Den borgerliga staten agerar alltid i kapitalets intresse – inte arbetarklassen av nationer.

Kerstin Stigsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.