Regeringens proposition om Irak bör avslås

DEBATT Regeringens proposition 2019/20:28, publicerad 17 oktober 2019, bör avslås!

I proposition 2019/20:28, publicerad 17 oktober 2019, begär regeringen riksdagens medgivande för att fram till den 31 december 2020 hålla en svensk väpnad styrka i Irak. Det är en förlängning av nuvarande stationering. Regeringen bör uppmanas analysera situationen i Irak och dra slutsatser av att USA och Storbritannien olagligt angrep Irak och skapade det nuvarande kaoset. Det är dags att tänka om. Riksdagen bör avslå propositionen.

Styrkan ska bestå av 70 personer, men under vissa betingelser kunna uppgå till 220. Den svenska styrkan ska ingå i vad som kallas ”den globala koalitionen mot Daesh”. Koalitionen, som är verksam i både Irak och Syrien, sägs befinna sig i landet ”på irakisk inbjudan”, ett brev från Iraks regering 20 september 2014 till FN med begäran om hjälp att bekämpa Daesh. Det är folkrättsligt vagt. Iraks regering hade inte full kontroll över irakiskt område och regeringens representativitet kan i högsta grad ifrågasättas. I Syrien agerar koalitionen utan officiellt godkännande, det vill säga folkrättsligt illegalt.

Traditionellt har Sverige deltagit i av FN sanktionerade fredsbevarande uppdrag, men detta är inget FN-uppdrag. Sverige deltar i den USA-ledda koalitionen mot Daesh, i dess ”kärngrupp”, bestående av ett 30-tal USA närstående stater av totalt 81 deltagande länder i OIR (Operation Inherent Resolve). Sverige deltar i den ”militära arbetsgruppen” och ”gruppen för stabilisering”. Uppdraget sägs vara ”skydd och bevakning vid koalitionens samtliga baser” samt ”utbildning och rådgivning till de irakiska försvarsstyrkorna för att kunna motstå Daesh”.

Vad detta närmare innebär, är hemligt. Inga oberoende, ordentliga utvärderingar kommer allmänheten till del. Propositionen anser cyniskt att Sverige dessutom får tillfälle att träna våra nationella krigsförband i krig, något som är svårt att uppnå ”i enbart nationell kontext” och Sverige tillåts delta i koalitionsangrepp mot Syrien från irakiskt område.

Situationen i Irak är komplicerad, motsägelsefull och föränderlig. USA och Iran konkurrerar om inflytandet. Landets regering, djupt korrupt och dysfunktionell, lutar sig mot och är beroende av såväl USA som Iran. I denna situation blir det oklart vilka krafter i Irak som insatsen egentligen stöder.

Sverige ställer sig i Irak liksom i Afghanistan under USA/Nato-befäl, ett mycket olyckligt förhållande om Sverige har någon som helst vilja att kunna föra en oberoende och alliansfri utrikespolitik.

USA slog sönder den irakiska staten och krossade alla institutioner. Att Sveriges regering enligt propositionen anser att deltagande i den tidigare ockupationsmaktens fortsatta militära operationer i Irak ger svensk militär god träning och erfarenhet är en cynisk ståndpunkt.

USA införde ett kvotsystem i Irak och lät skriva en sekteristisk konstitution, en politik som avsiktligt medförde etnisk och religiös splittring, vilket präglar politiken i Irak.

Irak hade Mellanösterns bästa familjelagstiftning, en stor och bildad medelklass, som deltog i den välutvecklade undervisningen och sjukvården i landet. Idag föreslår regeringspartier att 9-åriga flickor ska kunna giftas bort. Tillfälliga äktenskap förekommer. Det är ren prostitution och tidigare otänkbart och förbjudet.

I början av ockupationen 2003 upplöste USA Iraks nationella armé, byggd på allmän värnplikt. Det var ett beslut av ockupationsmaktens enväldige förvaltare Paul Bremer. Arméns personal, liksom Iraks statsanställda, skickades ut i arbetslöshet. USA skapade ett kaos, som landets befolkning ihållande protesterat mot i demonstrationsvåg efter demonstrationsvåg.

Inför invasionen och ockupationen samarbetade USA med de mest efterblivna, konservativa shiamuslimska grupperna i Irak. De nya irakiska militära styrkor, som USA tränade och utrustade, för 25 miljarder dollar till slutet av 2011, består övervägande av olika miliser. Denna träning fortsätter ända in till denna dag. Det hjälpte inte Mosul när IS /Daesh intog staden sommaren 2014. Militären slängde alla vapen och flydde inför en liten styrka IS-krigare.

2017 deklarerade Iraks regering att Mosul befriats av de väpnade styrkorna, peshmerga och miliser. Det talas mindre om att den så kallade befrielsen skedde till priset av oerhörd förstörelse och ett mycket stort antal civila dödade, till stor del en följd av USA-koalitionens massbombningar av Falluja, Ramadi, Mosul och andra städer. USA började bomba Mosul i augusti 2014 till juli 2017. All viktig infrastruktur förstördes systematiskt. Detta har av utländska specialister kommit att kallas USA:s ”rubble policy” (spillror-politik). Mosuls gamla stad är fortfarande en ruinhög där döda grävs fram. Daeshs grymhet och brottslighet framhävs med all rätt, men att detta används för att dölja USA-koalitionens krigsbrott, är inte rätt.

Miliserna spelade också en viktig roll och fick flygunderstöd av USA innan de trängde in i städer som sedan plundrades. Delar av miliserna, Hashd al Shaabi, styrs från Iran där många även tränats. Iraks regering har vid två tillfällen försökt ställa miliserna under premiärministerns och överbefälhavarens ledning. Miliserna får lön av staten, men många av dem inlemmar sig inte, utan fortsätter att styras från Iran och skaffar sig stor makt och inflytande i Irak. De har makt i både regering och parlament. Även idag är det svårt att hävda att Iraks regering idag har full kontroll över landet.

Sveriges regering säger i propositionen att ”situationen gradvis har stabiliserats”. Samtidigt är man djupt medveten om att det inte står rätt till i Irak och påpekar att reformer behövs. Man vill till och med lösa grundorsakerna till problemen och ställa dem som begått svåra brott mot befolkningen till ansvar, men framhåller enbart IS. Inte ett ord om USA/NATO:s och koalitionens krigsbrott.

I de senaste veckornas stora demonstrationer i Irak har krav rests på att regeringen ska avgå. De unga generationerna, utan kopplingar till de gamla korrupta partierna och politikerna, vill se en ny icke-sekteristisk, nationell regering, de vill ha en ny konstitution och bort med det förhatliga kvotsystemet. De vill ha sina rättigheter som irakier, inte som en sekt eller etnisk grupp. De reagerar starkt mot många mullors stora inflytande.

Den ”politiska processen”, instiftad av USA, är ett enda misslyckande, men har ändå stöd och erkännande av FN och många länder i världen. Irakierna, som förväntar sig stöd och känner sig övergivna, ställer ständigt frågan: ”Var är världen?” USA/NATO:s politik gynnar snarare framväxten av terrorister.

I propåer som cirkulerar i Irak nämns följande orsaker till Iraks problem:

att Irak inte har en fungerande nationell regering i alla irakiers intresse
att främmande politisk och militär intervention välkomnats av regeringen
att miliser blandar sig i statens arbete, statliga institutioners arbete, främst på säkerhetsområdet och det rättsliga området.
att dussintals tidningar och TV-kanaler (ofta ägda av partier och miliser) sprider sekteristiskt tal och lögner
att ”politiska och religiösa eliter” försöker hindra förändring och demonisera dem som kämpar för förändring.

I USA kallas dessa pågående krig ”perpetual wars” (”eviga krig”). De ska inte upphöra. De håller vapenindustrin igång, även den svenska. De irakiska styrkorna blir aldrig ”färdigtränade”. Krigssituationen ska fortgå. Till priset av 32 miljoner dollar i timmen. Somliga blir rikare medan andra blir fattigare i snabb takt. USA behöver terrorister för att kunna fortsätta dessa ”eviga krig”. De kommer att finns så länge USA/Nato/Väst inte gör upp med sin livsfarliga kolonialpolitik.

USA och Storbritannien har med Nato och andra länder begått alla upptänkliga krigsbrott: ”brottet mot freden, det värsta av alla brott”, som i sig inkluderar tortyr, massbombningar, utomrättsliga avrättningar, användning av kemiska vapen som utarmat uran och vit fosfor med mera.

Ska någon trovärdighet råda, måste de ansvariga för dessa brott ställas till ansvar!

Sverige måste stå upp för folkrätten i Irak!

IrakSolidaritet
Sigyn Meder, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.