Regionerna stänger ute patienterna från inflytande

Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige skriver i tidningen Dagens Samhälle8/10 2019:

”Vården säger sig vilja lyssna på patienten. Men civilsamhällets betydelsefulla demokratiska roll urholkas allt mer. I det nationella utvecklingsarbetet för en likvärdig vård vill sjukvårdsregionerna nu själva kunna bestämma vem som ska representera patienten. Vad gör patientmedverkan för nytta om det inte är patienterna själva som får välja vem som ska representera dem?”

Funktionsrätt Sverige har 44 medlemsförbund som representerar 400 000 medlemmar. Här säger man sig ha observerat en gradvis försvagning av viljan att aktivt involvera civilsamhället i politiska beslut och i utvecklingsarbete som berör medlemmarna. Det finns en oroande utveckling i regionerna, där man hellre väljer att involvera utvalda individer i utvecklingen av vården än civilsamhällets organisationer. Det är ett brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den så kallade Funktionsrättskonventionen, säger Wallenius.

Just nu pågår ett nationellt arbete för hur vården kan bli mer kunskapsstyrd och likvärdig över landet.  Om det nu liggande förslaget genomförs, menar Funktionsrätt Sverige att det blir möjligt för vårdgivarna att välja bort organisationer med demokratiskt valda företrädare, och i stället välja andra individer för att påverka viktiga strategiska val i vården. Det är val som kommer att påverka patienter inom nästan alla områden, som diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk hälsa och många fler.

Wallenius skriver också om de så kallade levande biblioteken. Dit kan patienter som vill dela med sig av sina erfarenheter anmäla sig och vårdgivare som behöver inspiration i sitt utvecklingsarbete kan vända sig dit för att välja ut lämpliga patienter.  ”Dessa patientbibliotek kan absolut vara viktiga och bra komplement till civilsamhällets organisationer. Men endast när man vill ha en enskild persons erfarenheter, exempelvis i utbildningssyfte eller patientmöten. Gäller det däremot strategiska beslut som berör patienter och personer med funktionsnedsättning, så ska aktiv involvering ske via de organisationer som företräder helheten,” säger hon.

Ett tillvägagångsätt där regionerna själva handplockar ”passande” kandidater gynnar inte målet med en jämlik vård över diagnos- och funktionhindergrupperna. Det gagnar heller inte vårdutveckling.

SKP kräver att patientmedverkan i politiska beslut och vårdutvecklingen ska ske på demokratisk väg inom ramarna för en organisation, som kan representera bredden av erfarenheter och inte endast det individuella perspektivet.

Winnie Svendsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.