Gemensamt tillkännagivande av kommunistiska ungdomsorganisationer på 100-årsjubileet för grundandet av kommunistiska ungdomsinternationalen

Detta uttalande antogs av de kommunistiska ungdomsorganisationerna, däribland Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, i november 2019, och speglar ungdomens viktiga roll i kampen för socialismen.

”Kommunism är världens ungdom!”

”Så kom bröder och systrar

För kampen fortsätter

Internationalen

Förenar världen i sång”

För ett århundrade sedan möttes 29 representanter från 13 länder olagligt i Berlin under den 20-26 november 1919, och representerade 219 000 medlemmar i ungdomsorganisationer. Det var den grundande konferensen för Kommunistiska ungdomsinternationalen (YCI) som under 24 år drevs som en sektion av Kommunistiska internationalen, CI (som hade grundats i mars 1919) och under dess ledning.

De kommunistiska ungdomsorganisationer som undertecknar detta tillkännagivande hedrar 100-årsjubileet för grundandet av YCI. Kommunistiska ungdomsinternationalens grundande mötte behovet hos de kommunistiska förbundens och ungdomsorganisationernas gemensamma kamp, med uppgiften att utveckla och förverkliga CI:s beslut vad gällde de unga arbetarnas revolutionära utbildning och organisering. YCI ärvde erfarenheten från de tidigare årens kamp mot den chauvinistiska politiken hos Andra internationalens ledarskap,men främst av allt det stora revolutionära bidraget från det unga folket i Ryssland, Ungern och Tyskland, de länder som upplevde de första socialistiska revolutionerna och upproren.

YCI:s 24-åriga aktivitet är full av heroiska tillfällen och utgör en källa till kunskaper för de kommunistiska ungdomsorganisationerna idag. Kommunistiska ungdomsinternationalen följde den Kommunistiska internationalens kurs och formades både av dess bidrag såväl som av de ungdomsorganisationer som bildade den. YCI identifieras med det hjältemod som visades av miljoner av unga kommunister i kampen mot fascism och militarism, i den nationella befrielsekampen, såväl som med en uthållig kamp för bättre villkor för de ungas utbildning, liv och arbete. YCI bidrog också till bildandet och stärkandet av kommunistiska ungdomsorganisationer runtom i världen och till den praktiska internationalistiska solidariteten med de kämpande och förtryckta folken. Givande slutsatser kan dras från CI:s och YCI:s historiska verksamhet. Det är slutsatser gällande kampen mot fascismen och dess koppling till kampen mot kapitalet, det skadliga samarbetet med socialdemokratin och opportunismen, och ställningstagandet mot det imperialistiska kriget.

Idag tydliggörs behovet av de kommunistiska ungdomsorganisationernas gemensamma kamp mot de negativa internationella krafter som samverkar mot folken. Proletär internationalism, vår kamps internationalistiska karaktär, är inte bara ett uttryck av solidaritet. Den utgör ett av kampens nyckelelement, och är ett resultat av klasskampens internationalistiska karaktär. Skärpningen av de interna imperialistiska motsättningarna, som i allt större utsträckning antar formen av militära konflikter, regeringarnas och de imperialistiska unionernas attacker mot arbetarrättigheter, folkliga friheter, skärpningen av repressionen och de återvändsgränder som de unga står inför idag möts av tusentals unga kommunisters gemensamma kamp. Under de föregående åren har vi tagit steg mot gemensam aktion i den orubbliga kampen mot antikommunismen och i återupplivandet av den kommunistiska rörelsen med nya krafter. I april 2020 är det 150 år sedan oktoberrevolutionens ledare V. I. Lenin föddes, och vi åtar oss att fortsätta i denna riktning ännu mer beslutsamt.

Vi, de kommunistiska ungdomsorganisationerna, hedrar vårt förflutna. Vi kämpar idag och vi förbereder oss själva för att imorgon erövra segern, socialismen-kommunismen!

”Arbetare i alla länder, förena er!”

20 november 2019

Lista över organisationer som undertecknar det gemensamma uttalandet (på engelska):

 1. Bangladesh Youth Union, BYU
 2. Communist Youth of Belgium
 3. Communist Youth of Bolivia, JCB
 4. Communist Youth Avançado, JCA – Brazil
 5. Communist Youth Union, UJC – Brazil
 6. Young Communist League Canada
 7. Juventud Rebelde – Colombia
 8. Costa Rican Vanguard Youth, JVC
 9. Young Socialists of the Socialist Workers’ Party of Croatia
 10. Communist Youth Union, KSM – Czech Republic
 11. Youth Communists of Denmark
 12. Communist Youth of Ecuador, JCE
 13. Communist Youth of El Salvador, JCS
 14. Communist Youth of the Communist Worker’s Party of Finland
 15. Union of Communist Youth, UJC – France
 16. Communist Youth of Greece, KNE
 17. Communist Youth of Guatemala, JCG
 18. Youth of Communist Party of Honduras
 19. Tudeh Youth – Iran
 20. Conolly Youth Movement, CYM – Ireland
 21. Workers’ Party Youth, Ireland
 22. Front of Communist Youth, FGC – Italy
 23. Jordanian Democratic Youth Union, UJDY
 24. Youth of Socialist Movement of Kazakhstan
 25. Federation of Young Communists, FJC – Mexico
 26. Communist Youth Movement, CJB – Netherlands
 27. Democratic Students Federation, DSF – Pakistan
 28. Youth of Palestinian People’s Party, ΥPPP
 29. Communist Youth of Paraguay, JCP
 30. Peruvian Communist Youth, JCP
 31. Youth of the Communist Party of Poland
 32. Leninist Communist Youth Union of the Russian Federation, LKSM RF
 33. Revolutionary Communist Youth League (Bolsheviks), RKSM(b) – Russia
 34. League of Communist Youth of Yugoslavia, SKOJ – Serbia
 35. Collectives of Young Communists, CJC – Spain
 36. Socialist Students Union, SSU – Sri Lanka
 37. Socialist Youth Union, SYU – Sri Lanka
 38. Communist Youth of Sweden, SKU
 39. Communist Youth of Switzerland – Jeunes POP
 40. Syrian Communist Youth Union – Khalid Bakdash Youth, SCYU – KBY
 41. Anti-impertialist and anti-US Youth League – South Korea
 42. Communist Youth of Turkey, TKG
 43. League of Young Communists USA, LYC USA
 44. Communist Youth of Venezuela, JCV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.