Vad är den Nordiska Kommunistiska Revyn?

Häromdagen lanserades Nordisk Kommunistisk Revy som en gemensam plattform för Norges Kommunistiska Parti (NKP), Finlands Kommunistiska Arbetarparti (KTP) och vårt eget Sveriges Kommunistiska Parti.

Tanken är att den ska utgöra en diskussionsplattform där våra olika partier kan utbyta erfarenheter, tankar och analyser. Ett sånt forum har inte funnits tidigare och det är ett viktigt steg i att stärka samarbetet mellan de nordiska partierna.

Med anledning av detta passade vi på att ställa lite frågor till Ilya Zorikhin-Nilsson, internationell sekreterare i SKP.

Vad hoppas du att Nordisk Kommunistisk Revy (NKR) ska få för resultat? Vad vill ni uppnå med den?

– Vi vill belysa tongivande frågor som är gemensamma för våra partier utifrån de snarlika förutsättningar som finns i våra länder. Vi hoppas på ett kamratligt men kritiskt utbyte inom strategiska frågor med målet att utveckla och stärka det kommunistiska samarbetet i Norden.

Hur kommer NKR att fungera? Hur väljs vad som publiceras och vilka ämnen som ska beröras?

– Redaktionsansvaret roterar årsvis mellan partierna. Aktuellt parti väljer tema för utgåvorna innevarande år. Samtliga utgåvor är fritt tillgängliga på nätet.

Kan du berätta något om bakgrunden till att ni valde just detta sorts samarbete?

– Även om vi befinner oss i den övergångsera mellan kapitalism och socialism som oktoberrevolutionen blev startskott till, befinner sig socialismen ännu i sin vagga. Partierna växer utifrån olika förutsättningar. Steget till att skapa en gemensam publikation i Norden har tett sig alltmer naturligt. Vi har sneglat på de etablerade publikationer som finns, exempelvis International Communist Review, och funnit behov av ett liknande utbyte, men på lokal nivå.

Alla tre partier som deltar i NKR är också medlemmar i Europeiska Kommunistiska Initiativet – kan du kort förklara vad det är?

”Initiativet” är ett europeiskt samarbetsorgan för Europeiska kommunistiska och arbetarpartier, som syftar till att studera frågor och koordinera verksamhet på europeisk nivå. Här dryftas frågor och förs sedan i färdig gemensam produkt. Det är ett framgångsrikt och välfungerande samarbete mellan nu nära trettiotalet partier.

Det är viktigt att poängtera att det ju också finns vissa skillnader mellan hur våra partier värderar olika frågor och ser på olika aspekter av kapitalismen, så det blir därför inte så konstigt om olika åsikter också dyker upp på sidan. I sista hand är det ju dock positivt – utan en öppen och kritisk diskussion så tar man sig ju knappast vidare!

Eftersom det hela sker inför öppen ridå, så att säga, så blir ju också allmänheten inblandad på ett hörn. Vanliga människor med ett intresse för kommunistisk teori kommer förhoppningsvis att hitta en plattform för att dels utveckla sina egna tankar, men också bidra till att visa brister och eventuella fel i de bidrag som kommer publiceras!

Det hela är ett spännande försök att utveckla våra partier och vi lyckönskar alla deltagare. Vi ser fram emot intressanta diskussioner och vi tackar speciellt Ilya för att han tog sig tid att svara på några frågor.

Läs mer: Lansering: Nordisk Kommunistisk Revy (Riktpunkt) »

Besök Nordisk Kommunistisk Revy »

En tanke på “Vad är den Nordiska Kommunistiska Revyn?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.