Nytt sysselsättningsprogram för Härjedalens kommun

SKP i Härjedalen har till kommunfullmäktige lämnat in medborgarförslaget här nedan.

Nytt sysselsättningsprogram för Härjedalens kommun

Härjedalens kommuns ekonomi har under de senaste 10 åren hamnat i ett dödläge. Anledningen till denna tragiska situation är kommunens många och storskaliga satsningar som kommunen genomdrivit och som i sin tur har ruinerat kommunens ekonomi.

2013 köpte kommunen aktier för drygt 120 miljoner i Härjeåns energibolag. 2020 betalade kommunen 30 miljoner i ett extra bidrag till fastighetsbolaget Härjegårdar. Vidare är nu kommunen i full färd med att starta ett nytt jätteprojekt VA 20 – 25 med investeringar på mellan 400 – 500 miljoner kronor.

VA-projektet kommer att hamna i händerna på stora rikstäckande byggbolag och i framtiden på riskkapitalister som ska exploatera skogen, bygga villor och nya turistanläggningar. Detta sker samtidigt som kommunens invånarantal ständigt sjunker och det är framför allt den unga generationens kommuninvånare som tvingas flytta för att efter avslutad skolgång finna arbete och ett meningsfullt liv.

Det är uppenbart att kommunen i stället för att satsa på stabila och tillsvidare anställningar för sina anställda i stället valt att satsa på osäkra och riskfyllda projekt. Denna medvetet valda väg har i sin tur medfört att kommunens ekonomi är körd i botten vilket i sin tur har medfört en närmast hysterisk ambition till ett evigt sparande med mindre tjänster till kommunens invånare samt alltid ett försök att höja taxor och avgifter. Allt detta är ideologiskt betingat i en aningslös tilltro till kapitalismens möjligheter. Man vägrar att inse att kapitalismen har ruinerat vår kommun och att kapitalismen som system fungerar som ett omättligt rovdjur. För att komma ur detta måste kommunen satsa sina knappa tillgångar på andra kommunala och kollektiva lösningar för att anställa flera och stödja små och lokala företag. Ett sätt att bromsa den negativa utvecklingen är att kommunen i egen regi driver verksamheterna inom skogsnäringen, jordbruket, VA verksamheten, snöröjning, vägunderhåll samt att detta sker med egen och tillsvidareanställd personal. För att detta skall kunna ske måste kommunfullmäktige gå ifrån entreprenörskapandets önskedröm och tänka på vanligt folk som tvingas flytta härifrån i avsaknad på meningsfull sysselsättning. Vägen man nu följer innebär en katastrof för arbetarna och ungdomen samt för Härjedalens kommuns egen existens.

Med stöd av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

Att: Det skall vara kommunanställda med tillsvidare anställningar som upprätthåller all kommunal service och övrig kommunal verksamhet, vilket innebär att alla bolagsanställda på fastighets och VA-bolaget blir kommunalanställda samt att de kommunala bolagen avskaffas. Detta måste ske i samarbete med lokala små- och enmansföretag.

Lars Lundberg

En tanke på “Nytt sysselsättningsprogram för Härjedalens kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.