Placerar vanliga människor vid hjärtat av berättelsen – 150 år för Charles Dickens död

Charles Dickens föddes 1812 in i det utfattiga småborgerskapet. Hans far fängslades för skulder och finansiella omständigheter tvingade den unga Charles att lämna skolan vid tolv års ålder och arbeta tiotimmars dagar i en svartnings(skoputs)fabrik.

Den vuxna Dickens första jobb var som en parlamentarisk reporter för radikala tidningar och så rörde han sig i radikala kretsar. Han var också instrumental i att organisera en strejk av reportrarna på True Sun och agerade framgångsrikt som deras talesperson. Medan hans kärlek till att skriva utvecklades började han tjäna sitt uppehälle genom att sälja sina böcker och skrifter.

Dickens föddes in i den industriella revolutionens snabbt accelererande period som drev den brittiska kapitalismens övergång till dess imperialistiska fas. Hans skrivande sammanföll med chartiströrelsens framgångar och vidare till 1848-49 års omvälvning och sedan reaktionens triumf 1850, den engelska socialiströrelsens kollaps under Robert Owen och sedan dess återupplivning under andra internationalen 1864.

Dickens betraktade alltid sig själv som en av de vanliga människorna, sympatiserade med dem och avslöjade orättvisa mot dem. Detta gjorde honom varaktigt populär bland det vanliga folket. Hans hållning att de fattiga skulle behandlas som människor var i sig självt ett revolutionärt krav.

Att anta denna ställning fick Dickens att utveckla en ny typ av roman. Hans böcker tar fokus bort från karaktärer i de välbärgade klasserna och mot vanlig, huvudsakligen stadslevande barn, män och kvinnor, som brottas med vardagliga utmaningar. Med hans starka känsla av individualitet gjorde han dessa människor extremt levande. Han visar sina läsare samhällets mörkare sidor i den första stora industrialiserade metropolen i världen. Han mest intressanta och värdefulla karaktärer är vanligtvis folk från de lägre sociala klasserna.

1842 reste Dickens till Förenta staterna som en engagerad anhängare av amerikansk självständighet, i ett försök att finna sina drömmars demokrati. Inte bara blev han besviken över detta utan slaveriets existens och dess entusiastiska försvarande av många av de han mötte gjorde honom rasande. Efter hans återkomst skrev han Amerikanska noter för allmän cirkulation (1842), som starkt kritiserade det amerikanska samhället och dess värderingar, särskilt slaveri och våld, såväl som dess extrema individualism.

I hans roman Martin Chuzzlewit, publicerad kort därefter, beskrev han också konflikten mellan förväntningar och verklighet i Förenta staterna.

Fram tills hans besök i Amerika var Dickens utsiktspunkt uteslutande riktad mot södra England, medan den huvudsakliga impulsen för chartism kom från de industriella mellanländerna och norr. Inte överraskande var Dickens radikalism i hans tidigare romaner mer moderat och representerade först tillfälliga sjukdomar. Men i takt med att hans skrivande utvecklades visar sig hela det sociala systemet han skildrar vara djupt ruttet och oreformerbart.

Lysande utsikter

Som exempel, låt oss kortfattat vända oss till en av Dickens senare romaner, Lysande utsikter (1860-61), i vilken titelns förväntningar är en arbetarklasspojkes och är knutna till hoppet för en välbärgad gynnares goda vilja. Romanen beskriver Pips utveckling och desillusioneringenschock.

I denna bok finns det inget hopp om att förhållandena rättas till av den styrande klassens välvilja. Istället är det den utstötta Magwitch, bedragen, utnyttjad och brutalt behandlad av lagen, som visar Pip tacksamhet och generositet. På samma sätt som bourgeoisien har utnyttjandet av arbetarklassen att tacka för sitt välstånd, har Pip Magwitch att tacka för sitt välstånd och Pip är lika otacksam som bourgeoisien.

Dickens skildring av två advokaters, Jaggers och hans anställde Wemmick, karaktärer är också anmärkningsvärd. De är hänsynslösa i sina arbetsliv men lever ett fullständigt annat, medkännande, privatliv, vilket visar att framgång i affärer uppnås endast på bekostnad av ens egen mänsklighet. Jaggers tvättar alltid sina händer efter ett skärskilt smutsigt jobb. Pip ändras också under tiden för hans ”förväntningar”, på bekostnad av sin mänsklighet, smärtsamt uttryckt i hans skamliga behandling av Joe Gargery och Biddy.

Romanen visar dårskapen i att hänge sig åt illusioner. Dickens ursprungliga slut underströk Pips fullständiga brytning med hans strävanden för socialt framåtskridande och hans insikt i det ”bättre” samhällets hjärtlöshet. Under press ändrade han dock slutet till fördel för ett gladare resultat. George Bernard Shaw kommenterade att Dickens ursprungliga slutsats var det verkliga glada slutet. Romanens logik motsäger det ändrade slutet. Dess mest beundransvärda karaktärer är smeden Joe Gargery och läraren Biddy, Gragerys andra fru. Pip själv, som huvudkaraktären, börjar och slutar som en arbetande person.

Dickens har haft ett stort och fortlöpande inflytande på senare författare. Till exempel, i Robert Tressells De trasbyxade filantroperna expanderar Tressell inte bara Dickens fokus på genom att skildra ett panorama av arbetarklassfolk utan han är också klart stöpt i den Dickensiska traditionen i hans användande av namn eller motiv som innehåller den sociala generaliseringens kraft.

I det här sammanhanget hjälper Dickens alltmer häftiga och spetsiga satir till att beredda marken för arbetarklasslitteratur.

Jenny Farrell/Socialist Voice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.