Debatt?

OPINION/INSÄNT Den här artikeln är den andra artikeln från vår sida i den debatt vi fört med Anders Romelsjö och Ulf Karlström. Den första artikeln kan läsas här och deras eget svar finns på deras egen sida.

Jag måste erkänna att jag blev besviken när jag läste deras svar på min kritik av deras bok. Lite förvånad också över nivån på artikeln. Den första delen är reklam för deras bok, vars teoretiska grund lämnar en hel del övrigt att önska. När de väl börjar ”diskutera” inleder de med att helt hoppa över de teoretiska resonemang jag för om Lenin och helt enkelt hoppa över det som de inte kan svara på. Därefter följer genom-idealistiska förklaringar till både första och andra världskriget. Avslutar gör de genom att spekulera i SKPs skolningsarbete, vår inställning till enhetsfronter och annat som knappast är relevant för diskussionen om imperialismens karaktär.

Därför tänker jag heller inte lägga någon större energi på att formulera ett svar, utan nöja mig med att påpeka några saker. Förhoppningsvis kan de i sitt nästa svar gå tillbaka och diskutera mer seriöst.

  • Efter att jag resonerat kring att man inte kan se de ”punkter” Lenin menar kännetecknar imperialismen såsom kriterier för varje enskilt land framhärdar Romelsjö & Karlström i att man ”kan urskilja mer eller mindre imperialistiska länder enligt Lenins, Magdoffs och för all del våra kriterier” utan att göra ansatsen till att bemöta mitt resonemang. Jag tänker inte återupprepa mina argument utan får här hänvisa tillbaka till min första artikel.
  • Min tes att det inte går att göra en skillnad mellan imperialistiska och kapitalistiska länder eftersom det är systemet som är imperialistiskt och inte de enskilda länderna och att en bedömning av graden av ”imperialistiskhet” i ett enskilt land inte går att göra utan fullständigt godtycke bemöter de med att konstatera att de inte har ”sett några övertygande kriterier för bra klassificering av länder som mer eller mindre imperialistiska”. Det är knappast ett seriöst argument. Det är i själva verket inte ens ett argument.
  • Min beskrivning av första världskriget som det ”första imperialistiska världskriget” accepterar inte Romelsjö & Karlström utan ger sig ut på en idealistisk resa. Istället för att spåra orsakerna till både kriget och kolonialismen till den kapitalistiska ekonomin och tvånget till expansion förvandlar de kriget till ett ”kolonialt omfördelningskrig”! Låt vara att kriget ”allmänt anses” vara ett ”kolonialt omfördelningskrig” – vad innebär ”allmänt anses” under kapitalismen, när analyserna till sin natur är borgerliga och idealistiska? Istället för att förlita sig på vad som ”allmänt anses” vara något, så borde Romelsjö & Karlström försöka fördjupa sig i marxismen.
  • Samma idealistiska resa fortsätter de i beskrivningen av det andra världskriget, likaså ett imperialistiskt omfördelningskrig. Även här lösgör de kriget från den materiella verkligheten och vägrar se kriget i förhållande till den kapitalistiska ekonomins utveckling. Istället menar de att ”Tysklands förlist i 1VK, Weimarrepublikens kontrarevolutionära frikårer, extremhögergrupper, den formellt demokratiska republikens sammanbrott och nazismens framträdande och statskupp” som de faktorer som utlöste kriget. Men, menar de, den tyska kapitalismen hade dock en roll (!), den finansierade Hitler! Man tar sig för pannan. Skulle exempelvis ”den formellt demokratiska republikens sammanbrott” inte hänga samman med den tyska kapitalismens behov av stegrad utsugning av sin egen arbetande befolkning? Vad de samtidigt inte tycks förstå är att jag inte skyller kriget på enbart den tyska kapitalismen, utan ser det som resultatet av hela den kapitalistiska ekonomins utvecklingslagar. Inte heller här försöker de ens behandla frågan seriöst.
  • I enlighet med sin totala likgiltighet inför empiri och historiska fakta skriver de efter utläggningarna om både de första och andra imperialistiska världskrigen att ”[v]i vill ogärna spekulera, men trolig erbjuder en bipolär världsordning mindre risk för stora krig idag än nuvarande unipolära ordning med USA som hegemonen.” Efter att ha misslyckats helt med att bemöta de historiska fakta jag fört fram och som visat hur en bi- och multipolär värld knappast ”erbjuder mindre risk för stora krig” än en unipolär sådan konstaterar de helt enkelt vad de från början teoretiserat fram, helt likgiltiga inför det faktum att de riktigt stora krigen i mänsklighetens historia ägt rum i en ”multipolär världsordning”!

Såhär skulle det kunna fortsätta och man skulle kunna lyfta fram hur en jämförelse mellan den återhållande effekt det socialistiska Sovjetunionen hade på den amerikanska imperialismen inte alls håller i en jämförelse mellan olika kapitalistiska makter eller hur det faktiskt är fullkomligt rimligt att ”Kina & Ryssland ofta tar parti för stater som utsätts för”hegemonen” USA:s aggressivitet” – vad skulle de annars göra? Det handlar ju om motstridiga intressen! Menar Romelsjö & Karlström att man ska bedöma Rysslands ställningstagande för Serbien inför Österrike-Ungerns angrepp på landet 1914 som tecken på en rysk vilja till fred?

Romelsjös & Karlströms argumentation är pinsam. Den rör sig på en låg nivå och de förmår inte fördjupa sina analyser eller bemöta argument och resonemang de inte håller med om, utan väljer hellre att ignorera dem. Det vore bortkastad tid och energi att ytterligare utveckla argumentationen – jag har fått sagt mitt och det faktum att de inte förmår bemöta min argumentation säger egentligen det mesta.

Andreas Sörensen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.