LAS-utredningen.

Det hör inte till vanligheterna att vi kommunister håller med Svenskt Näringsliv men när det handlar om att Lagen om anställningsskydd måste reformeras är vi helt överens. Däremot är vi inte överens om hur den reformeringen skall se ut. Svenskt Näringsliv vill tillsammans med sina lakejer i riksdagen försämra LAS medan vi kommunister vill utveckla och förbättra LAS.

Lagen om anställningsskydd antogs i riksdagen 1974 som ett direkt resultat av den stora gruvstrejken i Malmfälten, en strejk där SKP:s medlemmar spelade en helt avgörande roll. Bland de namn som för alltid blivit inskrivna i den svenska arbetarklassens historia kan Ivar Hermansson och Hadar Sandberg nämnas.

När LAS infördes i lagtexten kan man lite förenklat säga att det lagen föreskrev utan undantag var principen om att alla avsked av arbetare skulle vara sakligt motiverade samt att turordningslistorna skulle gälla utan undantag, dvs. först in sist ut.

Sedan 1974 och fram till dagens datum har lagen hela tiden urholkats och försämrats. Alla dessa försämringar som beslutats av riksdagen har alla varit beställningsjobb från början utdelade av Svenska Arbetsgivareföreningen och senare av Svenskt Näringsliv. Bland de försämringar som genomförts kan nämnas undantag från turordningsreglerna för företag med mindre än 10 anställda, 6 månaders provanställning där arbetsköparen kan säga upp den provanställde med 2 veckors varsel utan motivation. Det räcker alltså att arbetsköparen säger tack och adjö, några förhandlingar behövs ej. Privat arbetsförmedling har blivit tillåten (bemanningsföretag), visstids- och timanställning mm. har också blivit tillåtna. Det finns alltså inte mycket kvar av den lagstiftning som gruvarbetarna tvingade fram 1974.

Ibland har vi beskrivit det kapitalistiska systemet som ett rovdjur som aldrig blir mätt, alltid kräver mer. Det är mot den bakgrunden vi nu skall se Svenskt Näringsliv och dess lakejer i riksdagen där man kräver att LAS skall genomgå ytterligare ett stålbad för att göra arbetskraften till vilken vara som helst som man efter egna och fria önskemål kan köpa eller avstå att köpa.

Det är ytterst anmärkningsvärt att det socialdemokratiska partiet, som på 1:a maj och andra högtidliga tillfällen framställer sig som arbetarrörelsens parti, nu utan att skämmas går i spetsen för denna drängtjänst åt Svenskt Näringsliv. För att på något sätt kunna krypa ur denna mycket besvärliga situation försöker nu SAP komma ur den knipan genom att föra över frågan till de fackliga organisationerna för att dessa skall lösa frågan om LAS i förhandlingar med Svenskt Näringsliv.

Genom denna manöver har man blottlagt den stora splittring som finns inom SAP när det gäller LAS. LO:s mest reaktionära fackförbund Metall och Kommunal har meddelat att de ser fram emot dessa förhandlingar, Kommunal sade först nej men har efter påtryckningar från partitoppen ändrat sig och har därför meddelat att de ser fram emot att förhandla sönder vad som finns kvar av LAS.

Byggnads, Seko, Målarna och Pappers har däremot satt ned foten om dessa förhandlingar och enligt Pappers ordförande är varje fackförenings absoluta uppgift att förbättra medlemmarnas villkor och aldrig att försämra dem. Vi skall också notera att Pappers tillsammans med Metall är de som står bakom det så kallade Industriavtalet, ett avtal som låter Europeiska centralbanken bestämma vilka löner som deras medlemmar kan ta ut utan att äventyra bolagens vinster. Det innebär ytterligare en splittring inom SAP och LO.  Anmärkningsvärt när det gäller Byggnads är att dess ordförande Johan Lindholm dessutom sitter i SAP:s partistyrelse. Trots detta har Byggnads uppmanat regeringen att slänga LAS-utredningen i papperskorgen.

Vad som nu kommer att ske under hösten, om inte Corona-epidemin ändrar allting, är att de fackliga organisationerna på sina medlemsmöten kommer att diskutera LAS-utredningen och hela den politiska problematiken när det gäller LAS. Det är viktigt att komma ihåg att SKP inte skriver några fackliga avtal och skall så heller inte göra. Det är de fackliga organisationerna och dess medlemmar som skriver och godkänner avtalen. SKP:s medlemmar har i denna situation en mycket viktig, ja en avgörande roll att spela. Man måste delta på de fackliga medlemsmötena och där förespråka en linje som alltid går ut på att förstärka LAS, aldrig att bli Svenskt Näringslivs megafon.

Lars Lundberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.