”Ja, jag vill ha en ny grundlag!”

UTRIKES Den 25 oktober 2020 är det Referendum i Chile för en grundlagsändring (Carta magna). Den nuvarande högerpresidenten Sebastián Piñera tvingades underteckna detta den 27 december 2019 efter massiva manifestationer, generalstrejk och demonstrationer som pågick i flera månader, som ett resultat av privatisering av nationella resurser som elektricitet, vattentillgång, (två liter vatten per dag, resten användes till industrin!), privatisering av utbildning och hälsovård samt offentliga transportmedel, vilket förorsakade hög arbetslöshet och extrem fattigdom.

Svaret blev en brutal statlig repression som enligt officiella siffror ledde till 33 dödsfall, kring 3000 skadade, ännu flerfängslade, flera under tortyr och 209 personer, speciellt unga demonstranter, fick skador för livet genom militärens och polisens ”välriktade” kulor mot ögonen. Regeringen Piñera försökte också och förgäves att stoppa de folkliga yttringarna genom att införa utegångsförbud, samma mekanismer som användes under den militära fascistiska Pinochet- diktaturen.

Det är för det chilenska folket nu ett historiskt politiskt ögonblick att få möjlighet att rösta bort den konstitution som den fascistiske diktatorn Pinochet införde efter valfusk år 1980, vilken som bekant föregicks av en statskupp mot den demokratiskt folkvalde presidenten Salvador Allende.

På grund av pandemin flyttades folkomröstningen fram från mars till oktober månad i år

Den utfärdade folkomröstningen för ändring av grundlag kommer att ha två valsedlar, den första i vitt med två alternativ som svar. Vill ni ha en ny Grundlag? Alternativen är: ”Ja, jag vill ha en ny grundlag”- Apruebo eller ”Nej, jag är emot en ny konstitution”-Rechazo.

  • Enligt en officiell årslång undersökning, leder den sida som vill ändra grundlag med 80 % mot ca 20 %.

Den andra frågan (beige valsedel) är: Vilket organ ska diktera den Nya grundlagen? Första alternativet är ”Convención Mixta Constitucional” (högerns förslag), vilket innebär en församling med 50 % direkt valda representanter och 50 % medlemmar av den regerande kongressen från högerns partier. Högern och fascisterna vill bevara lagen eller på sin höjd göra några smärre förändringar till sin egen fördel.

Det andra alternativet är en ”Convención Constitucional”, en församling som ska formas av 100 % valda representanter som folket väljer från de partier och rörelser som de känner igen som representanter för arbetarklassens intresse och vars linje även Chiles KP stöder (Apruebo Chile Digno).

  • Enligt nämnda officiella undersökning leder alternativ två med ca 60 % mot 25 %.

Om alternativet ”Jag vill ha en ny konstitution” vinner på söndag, kommer valet till den konstituerande församlingen att ske den 11 april 2021 i samband med borgmästarval (kommunal nivå) och guvernörsval (regional nivå).

Paulina Collao

 

Kommentar:

Sveriges Kommunistiska Parti uttrycker solidaritet med den chilenska arbetarklassen och andra utsugna skikt i landet och önskar all styrka till dem som kämpar för socialismen i Chile. 

Historien har visat att kapitalismen omöjligt går att göra vare sig mer rättvis eller mer human. Alldeles oavsett om det är en så kallad ”vänster”- eller högerregering, ett parlament eller någon annan statlig institution som överser arbetet med att upprätta en kapitalistisk konstitution,  är det kapitalets möjlighet till profit i hård konkurrens med omvärlden, som med nödvändighet utgör grundbulten för arbetet. 

Imperialismens lagbundenheter tillåter förvisso något olika recept på den kapitalistiska förvaltningen men den tillåter ingen avvikelse, vare sig i Chile eller någon annanstans, från att förvaltningen måste leda till en ökande utsugning av arbetarklassen till förmån för kapitalistklassen. Det har aldrig varit på något annat sätt och det kan heller aldrig bli på ett annat sätt så länge som arbetarklassen accepterar det system som bygger på en klass exploatering av en annan. 

Aris Patris, för partistyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.