Ättestupan tillbaka – i Region Skåne

Den nya ättestupan kan inte avfärdas, varken av historiker eller av vetenskapsmän.  I en artikelserie skriver Sydsvenskan om hur ättestupan fungerar under coronapandemin i Lomma och Kävlinge, och kanske på andra platser också.

Legenden om ättestupan säger att gamla människor kastades utför branta berg, eller hoppade själva. Som gammal ansågs man belasta sina anhöriga, och då var det bäst att göra processen kort. Enligt myten gjordes detta då den äldre blivit oförmögen att försörja sig själv eller bidra till arbetet på gården. Under 1800-talet spreds legenderna om ättestuporna av ansedda historiker som Erik Gustav Geijer, men äktheten har senare kommit att avfärdats av historievetenskapen.

En modern ättestupa

I Lomma kommun finns en vårdcentral i den norra delen som drivs av Sundets läkargrupp i Bjärred, en privat vårdcentral som ingår i gruppen Praktikertjänst. Vårdcentralen har upptagningsområde även i grannkommunen Kävlinge.

Tre läkare gick under påskhelgen igenom sjukjournaler för LSS-boende eller äldreboende och de som har hemsjukvård i Bjärred eller Kävlinge. Syftet var att besluta vilken vård personerna skulle få under pandemin, och läkarna uppger att det rör sig om ca 180 personer och att många av dem inte visste om det. I ett av besluten står: ”Ingen hjärt-lungräddning vid hjärtstopp. Ingen intensivvård eller respiratorvård. Inget stroke- eller hjärtlarm. Palliativ vård i hemmet.” Inget samråd skedde med patienter eller anhöriga trots att det infördes i journalen att sådant samråd hade genomförts. Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår det tydligt att sådana beslut ska tas i samråd med patienten och anhöriga.

En läkare ber om ursäkt och uppger att det kändes som om de befann sig i ett krig. Läkaren uppger också att hon fått direktiv av Region Skåne, vilka förnekar att de gett dessa direktiv och säger att de inte gett något direktiv alls till de privata vårdcentralerna, vilka utgör cirka 50 procent i Skåne. Till sina egna vårdcentraler hade de gett direktiv om att patienter på äldreboende och inom hemsjukvården borde ha ett uppdaterat beslut om behandlingsbegränsningar. Och att det skulle göras skyndsamt.    

Besluten anmäldes till både Lomma kommun och Region Skåne utan att några åtgärder vidtogs, förutom att anmäla till IVO som inte inledde någon undersökning på grund av att ingen patient hade lidit någon vårdskada.

Trots de uppenbara brotten mot bestämmelserna om Sip (samordnad individuell plan) tystades skandalen ner tills Sydsvenskans reportageserie publicerades. Efter 8 månader startas nu utredningar både av Lomma kommun, Region Skåne och IVO. Och sjukvårdspolitikerna beklagar sig över att det kunde hända och påstår nu att de är överrens om att starta en utredning om hur alla vårdcentraler i Skåne handlat under pandemin.

Vad som också borde utredas är politikernas agerande med privatiseringar, omorganiseringar och nedskärningar, och vilken inverkan har det haft för att införa den moderna ättestupan.

Fakta: Sip, samordnad individuell plan

Om en person har behov av hjälp från både sjukvården och socialtjänst är regionen och kommunen skyldiga upprätta en Sip, en samordnad individuell plan, tillsammans. Det regleras både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Fredrik Jönsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.