Anti-kommunism à la Sveriges Radio

HISTORIA Det är i år 150 år sedan den första socialistiska revolutionen ägde rum, då arbetarna i Paris grep makten. Revolutionen dränktes i blod av reaktionen – detta kallar Sveriges Radio för ”socialismens blodiga experiment”. Förvrängningen av historien stannar dock inte där, utan tar sig nästan absurda proportioner.

I Vetenskapsradion Historia från den sjätte april medverkade den vänsterpartistiska historikern Håkan Blomqvist och diskuterade under denna rubrik Pariskommunens historia och betydelse. För den som bara tittar på titeln bekräftas en anti-kommunistisk bild av en blodig socialism och för den som lyssnar målas det upp en bild av en ”super-demokratisk” kommun som berövats sitt klassinnehåll och Marx fullkomligt stympas och görs till en tam reformist.

Blomqvist jämför först kommunen med den amerikanska revolutionen som införde val av exempelvis sheriffer och när Engels skrev om Pariskommunen att den var en proletariatets diktatur menar Blomqvist att det innebar att det var en rörelse för allmän rösträtt (dock enbart för män), borttagning av inkomststreck, införande av valbarhet för varje företrädare och avskaffande av alla privilegier för de valda företrädarna!

Pariskommunen blir till en radikal demokrati som ryms inom kapitalismen och berövas därmed sitt klassinnehåll – i verkligheten var det arbetarnas egen makt och därför släppte borgerligheten lös sin vrede och dränkte revolutionen i blod, vilket också Blomqvist förklarar bort.

Vilka slutsatser menar då Blomqvist att socialisterna drar? Jo, att man måste bilda ”politiska partier” och kämpa om den ”politiska makten”! Blomqvist menar att Marx drog slutsatsen att ”arbetarrörelsen måste erövra den och förändra den enligt sina egna ideal”. Alla revolutionära slutsatser, såsom att ”staten måste krossas”, tillskrivs anarkisterna.

Blomqvist har naturligtvis läst Marx, i synnerhet har han läst Marx skrift om Pariskommunen, där Marx drar den revolutionära slutsatsen att arbetarklassen inte helt enkelt kan ”ta det färdiga statsmaskineriet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål”. Det gör att man inte kan dra någon annan slutsats än att Blomqvist medvetet förvränger Marx, att han vill framställa en bekväm och tillrättalagd Marx, som passar bourgeoisien.

När diskussionen når den ryska revolutionen hoppar Blomqvist helt sonika över Lenins omfattande diskussioner av Pariskommunen i framför allt Staten och revolutionen och går vidare till Trotskij och tillskriver honom de slutsatser som Marx direkt drog (huruvida Trotskij bara återupprepade Marx egna slutsatser eller om han trodde sig dra nya sådana låter jag vara osagt): man borde istället för allmänna val ha skjutit upp valen och slagit till mot Versailles-regeringen på en gång, medan den var svag och först därefter fokusera på demokratin. Vad är syftet med detta? Helt enkelt att trolla bort alla de revolutionära slutsatser Marx själv drog och tillskriva dem andra personer!

Hela avsnittet, från rubriksättning till diskussion, andas anti-kommunism. Syftet är, åtminstone från Blomqvists sida (programledaren framstår vid sidan av Blomqvist som en novis), att fullkomligt stympa Marx och att frånta honom allt var revolutionärt heter – kort sagt: att göra honom ofarlig. Är Marx ofarlig kan man på ett bekvämt sätt kalla sig marxist och fortsätta sin akademiska karriär. Att erkänna hans revolutionära slutsatser skulle synnerligen försvåra detta.

Andreas Sörensen

En tanke på “Anti-kommunism à la Sveriges Radio

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.