Farlig förvaring av radioaktivt avfall

OPINION Nu ska 2 800 tunnor radioaktivt avfall som förvarats i bergrum i tas upp ur slutförvaret och skickas tillbaka, rapporterar SVT Sörmland.

Dessa tunnor ingår i de cirka 10 000 tunnor som finns ett slutet bergrum under havsbotten vid Forsmark. De innehöll farligare ämnen än man hade trott, något som kom fram efteratt företaget Svafo gått igenom avfallet.

Tunnorna har förvarats felaktigt sedan slutet av 1900-talet. Deras riskgrad framgår av de följesedlar som finns med tunnorna, där det anges att de innehåller så kallat mörkerriktmedel från Försvarsmakten. Detta kan innehålla radium i farliga mängder.

Nu skickas tunnorna tillbaka till Studsvik av Svensk Kärnbränslehantering, och där planerar man att bygga ett nytt lager för dem.

Incidenten tydliggör de risker som finns med kärnkraften och det avfall den genererar – detta är något som berör hela folket och den diskussion som måste föras i frågan kan inte lämnas till den kapitalistiska statens och myndigheternas experter!

Marina Weilguni

En rättelse

I den artikel från Ny Teknik som är grunden för texten framgår det intet att avfallet faktiskt inte härrörde från kärnbränsle – det var i själva verket annat radioaktivt avfall som förpackats och förvarats på felaktigt sätt. Ansvaret för det felaktigt deponerade avfallet ligger hos statliga myndigheter säger företrädare för Studsvik Nuclear AB, som vidare meddelar att det inte är något fel på kollin som förpackats av företaget självt.

Marina Weilguni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.