Håkan Blomqvist: om reformism, delstrider och delsegrar

DEBATT Barbara Brädefors från SKP riktade kritik mot en ledare i tidningen Internationalen. Kritiken var både politisk och rättslig, eftersom tidningen utan lov hade använt en affisch som hon ägde upphovsrätten till. Håkan Blomqvist, knuten till veckotidningen Internationalen, svarar här Barbara Brädefors.

Först och främst vill vi be Barbara Brädefors om ursäkt för att vi publicerat hennes framlidne makes bild utan att be henne, som upphovsrättsinnehavare, om tillstånd. Redaktionen på Internationalen kände faktiskt inte till det och missade att kolla. Valaffischer brukar vanligen betraktas som så offentliga att de återges i många sammanhang. Inte desto mindre var det fel av oss.

Delstrider och delsegrar

Såvitt vi förstår menar Barbara Brädefors att det aktuella sammanhanget, Internationalens maning till ”Inga reträtter” efter att kampanjrörelsen Nej till marknadshyra och Vänsterpartiet stoppar förslaget till marknadshyra, inte var lämpligt.

Orsaken anges till att Internationalen utmålar regeringens reträtt om marknadshyra som en framgång ”utan att ifrågasätta hela det kapitalistiska systemet”. Kampen handlar, menar Brädefors, inte bara om att bekämpa någon ”nyliberalism”. Marknadshyror, fortsätter kritiken, ”kommer att komma tillbaka i någon annan skepnad eftersom bostäder och fastigheter är några av kapitalets mest vinstgivande branscher.” Det är just det som Internationalen ofta framhåller, nu senast i kritiken mot Hyreskommissionens förslag där bruksvärdering omvandlats till marknadsvärdering. Här är vi alltså helt överens med Barbara Brädefors, kapitalismen måste bort. Men kampen dit handlar också, som vi ser det, om delstrider och delsegrar.

Där vi dock inte syns eniga med Barbara Brädefors tycks vara synen på sociala rörelser. Brädefors parti SKP välkomnar, menar hon, gamla och nya folkrörelser ”om de vänder reformismen ryggen”. Det tycks oss som en alltför ultimativ uppfattning. Vi tror att det bästa är att söka enighet kring de konkreta kampuppgifterna och samla olika sociala rörelser för det oavsett om de domineras av reformistiska idéer och ledarskap. Vi tänker att det är i den gemensamma kampen kring omedelbara nödvändigheter som allt fler kan dra mer socialistiska slutsatser.

Reformismen

Till kritiken mot Internationalen hör också att tidningen ”satsar på krafter som har utmärkt sig av reformism och som inte vill tänka tanken att det behövs arbetarmakt i ett i grunden socialistiskt samhälle.” Möjligen avser det vårt val att bidra till Vänsterpartiets massutveckling. Men till den vår strävan hör också just att söka vinna gehör bland Vänsterpartiets medlemmar och väljare för perspektiv om arbetarmakt som förutsättningen för socialism.

Barbara Brädefors skriver att Nils Brädefors’ slagkraftiga affisch ”Rak vänster slår ut högern” manade till röst för kommunisterna i valet 1944. Det var ett genombrottsval för Sveriges kommunistiska parti framburet av Röda arméns segerrika framryckning mot fascismen i öster. Men också av att SKP anslutit sig till socialdemokraternas efterkrigsprogram och gjort det till sitt eget handlingsprogram. Programmets 27 punkter innehöll många viktiga reformer men var reformistiskt och långt ifrån revolutionärt, vilket också underströks av SKP:s dåvarande ordförande Sven Linderoth. Men trots att programmet, enligt Linderoth, också innehöll ”illusionsmakeri” och var en ”skugghalshuggning” av kapitalismen valde alltså SKP att stödja det, som en möjlig väg till delframgångar för arbetarklassen.

Det var i det sammanhanget, kommunisternas valkampanj för bland annat Arbetarrörelsens reforminriktade efterkrigsprogram, som Nils Brädefors’ valaffisch spreds över landet.

Internationalens förhoppning var att det dåtida raka bildspråket kunde illustrera den kamp som idag försöker slå tillbaka angreppen på hyresgäster och den arbetande befolkningen – i strävan att formera de motkrafter som kan bryta igenom kapitalismens barriärer.

2 tankar på “Håkan Blomqvist: om reformism, delstrider och delsegrar

  1. V partiet är en förlängning av det traditionella socialdemokratiska partiet, och stödjer alltför ofta det socialdemokratiska, i dag så högerliberalistiska EU-partiet S. Går man in på V sina facebook sidor så finner man inget international politisk stoff. Det är bara kommunisterna som är kända för utpräglad international solidaritet. V-reformism skymmer bort alt om international politik. Inget om dom sista händelserna i Cuba och den USA-kriminella olagliga blockaden där nej! Dom får ju inte stöta S alltför för långt bort från sej! dom är ju fortsatt ett stödparti för det högerliberalistiska EU-partiet S. Och som äkta socialdemokrater flest så är det ju USAs vänskap som gäller för ett socialdemokratisk parti. V är dog längre till vänster för S, det skal de ha. Men denna evinnerliga reformismen kommer dog inte att lyckas, möjligt några enstaka reformer, som högern river ner i nästa sväng. Ett steg fram, två tillbaka, tradition är numera en välkänd tradition i den Svenska riksdagen. Men realiteterna vill kvarstå i framtiden ”Kapitalismen kan inte reformeras, den måste avvecklas.” Samhället måste ändras i grunden, inte plåstra på gamla dogmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.