Skyfall och skogsbränder: Resultatet av en ohejdad klimatkatastrof

KLIMAT Den globala uppvärmningen har inte bara orsakat stora skogsbränder denna värmeböljornas sommar – den är också skuld till de extrema skyfall som föll över Tyskland och Belgien i somras och som ledde till stora översvämningar. Det visar en ny studie från det internationella forskarteamet World Weather Attribution.

I översvämningarna dog omkring 200 personer och stora skador på uppkom på hus, motorvägar, järnvägslinjer och broar.

Nu har den internationella forskargruppen World Weather Attribution studerat hur enskilda klimathändelser hänger samman med klimatförändringen. Man använde sig av attributionsforskning där frekvensen av den enorma nederbörd som låg bakom översvämningarna i Europa jämfördes med den frekvens som man skulle förvänta sig i en värld utan mänskligt orsakad klimatförändring. Resultatet var att klimatkrisen har gjort det mellan 1,2 och nio gånger mer sannolikt med extrem nederbörd, och att sådana skyfall i regionen nu är tre till 19 procent mer intensiva när de inträffar. Det beror på att den globala uppvärmningen ger en varmare luft som kan innehålla sju procent mer vattenånga för varje grads temperaturökning, vilket betyder att större mängder vatten kan falla på kortare tid.

Resultaten stämmer väl överens med slutsatserna i den senaste IPCC-rapporten som förutspår mer extremt väder över hela jorden, med stora områden som blir obeboeliga på grund av extrem värme, men också med fler skyfall och översvämningar ibland annat  Väst- och Centraleuropa när den globala temperaturen stiger.

Detta har nu också drabbat Sverige med översvämningarna i Gävleborgsområdet, om än inte lika allvarligt, och SMHI visar i en kartläggning att skyfallen komma att öka med mellan 20 och 40 procent till sekelskiftet, beroende på hur utsläppen av växthusgaser ser ut.

En tanke på “Skyfall och skogsbränder: Resultatet av en ohejdad klimatkatastrof

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.