Regeringen föreslår lagändringar kring könstillhörigheten

INRIKES Socialdepartementet skickade i början av november ut ett förslag till lagrådsremiss till ett antal instanser. I detta föreslår regeringen att åldern för ändring av juridiskt kön ska sänkas och samtidigt blir det enklare att genomföra kirurgiska ingrepp.

I den nuvarande könstillhörighetslagen från 1972 fastlås att ett kirurgiskt ingrepp är beroende av om en förändrad könstillhörighet fastställs. För att i sin tur kunna få den fastställd behöver den sökande uppfylla fyra kriterier. Man måste ”sedan en lång tid” uppleva sig tillhöra det andra könet och ”sedan en tid” uppträda i enlighet med denna könsidentitet. Dessutom måste man antas komma att leva i den nya könsidentiteten i framtiden och man måste ha fyllt 18 år. Först när detta fastställts blir kirurgiska ingrepp aktuella.

I praktiken betyder detta att det är en lång process för att nå till de kirurgiska ingreppen, eftersom det först och främst är en lång process att nå till det juridiska fastställandet av det nya könet.

När Socialdepartementet nu skickar ut sitt nya förslag separeras de båda frågorna. Istället föreslår man en lag om de kirurgiska ingreppen och en om ändringen av det juridiska könet.

I det nya förslaget får ett kirurgiskt ingreppet göras om den sökande uppfyller tre kriterier. Först ska personen vara folkbokförd i Sverige. Därefter ska man uppleva att ens kropp inte stämmer överens med könsidentiteten och man ska antas komma att leva i den nya könsidentiteten framöver. Inga uttryckliga kopplingar till de juridiska ändringarna finns i det nya förslaget.

De juridiska ändringarna öppnat för en relativt enkel process för människor så unga som tolv år att byta sitt juridiska kön. Detta var även tidigare möjligt men blir nu mycket enklare. Av de tidigare kriterierna är det bara upplevelsen som är kvar och det är inte specificerat hur länge en person ska ha haft denna upplevelse för att kunna byta juridiskt kön.

Lagrådsremissen är nu ute hos remissinstanserna och förslaget är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Tidigare har frågan om könsdysfori och könstillhörighet diskuterats på Riktpunkt här och här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.