Arbetskraftsinvandringen 

INRIKES Några dagar före jul la justitiedepartementet fram ett förslag för att förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring. I lagrådsremissen påstår de att förslaget skall syfta ’till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallad kompetensutvisning.’ 

Urvattnade förslag och fejkade kollektivavtal 

Jag har läst igenom förslagen, och dessa förslag innebär enbart en förfining av de nuvarande reglerna och inte någon förändring till det bättre för arbetarkraftsinvandrare, snarare sämre. En del av förslagen försämrar möjligheterna för arbetare av andra nationaliteter att få ett arbete i Sverige. Arbetsköparna kommer fortfarande, precis som förut, att kunna utnyttja arbetarklassen, av vilken nation den är. Dessa förslag till regler kan dessutom kringgås av arbetsköparna.  

Borgarklassen, här justitiedepartementet, agerar alltid i den nationella och i den internationella kapitalistklassens intresse. Arbetsköparna i Sverige kan fortfarande anlita utländska bemanningsföretag för att utnyttja sin egen nations eller någon annans nations arbetarklass

Kapitalistklassen kommer alltså även i fortsättningen att utnyttja arbetare från andra länder. Kravet på kollektivavtal för arbetskraftsinvandrare är oftast urvattnat, och arbetsköparna kan komma förbi detta genom att skenbart ge arbetarna kollektivavtal. Men i själva verket går nästan all lön tillbaka till arbetsköparna. 

Borgarklassen, inklusive Socialdemokraterna, betraktar inte arbetarklassen som en internationell klass, utan som en nationell klass där arbetare från vissa nationer kan och skall utnyttjas och exploateras som slavar åt den internationella kapitalistklassen. Det är ett stort flertal av arbetarna från andra länder som har arbeten med bristfällig säkerhet och där man arbetar under många timmar av dygnet. Det är många arbetare som har skadats eller förolyckats på sina arbeten.  

Anders Ygeman (S) går hårt åt arbetskraftsinvandrana som han anser dumpar löner för svenska arbetare, allt för att hålla sig väl med den svenska nationella arbetarklassen utan att sparka på kapitalistklassen.  Ygeman förstår mycket väl att arbetarinvandrarna inte kan sätta sina egna löner. Han sparkar emellertid neråt medan han agerar i kapitalistklassens intresse. 

Anhöriginvandring försvåras 

Ett annat förslag där regeringen klämmer åt anhöriginvandrarna gäller att i Sverige bosatta invandrare ska vara försörjningspliktiga om de tar hit en släkting.  Ingen svensk arbetare har någonsin en försörjningsplikt för sina släktingar. Så varför ska invandrare vara försörjningspliktiga för sina släktingar, oavsett om de arbetar här i Sverige eller utomlands men är bosatta i Sverige? 

Marx sa att arbetarklassen inte har något fädernesland. ’Man kan inte frånta dem vad de icke har’. 

Socialister och kommunister – oavsett land – ska stötta vår egen internationella arbetarklass. Inte den nationella arbetarklassen. Utan den internationella arbetarklassen, som jag betraktar som vår egen.  

Kerstin Stigsson 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.