Kommunist- och arbetarpartier höll möte om internationell utveckling, kamperfarenheter och solidaritet

PARTIET Det Internationella Mötet för Kommunistiska- och Arbetarpartier (International Meeting of Communist and Workers’ Parties, IMCWP) 2021 blev uppskjutet till 2022 på grund av COVID-pandemin. Istället genomfördes ett digitalt extrainsatt möte i december, där Sveriges Kommunistiska Parti var ett av 73 partier, från 57 länder, som deltog. Temat för mötet var ”Den internationella ekonomiska, politiska och militära utvecklingen. Erfarenheten av folkets och de Kommunistiska- och Arbetarpartiernas kamp. Solidaritet med Kuba, det palestinska folket och alla folk som kämpar mot sanktioner, intriger och imperialistisk aggression.”

Mötet organiserades och hölls av Greklands Kommunistiska Parti (KKE) och Turkiets Kommunistiska Parti (TKP) och partiernas generalsekreterare, Dimitris Koutsoumbas (KKE) och Kemal Okuyan (TKP), inledde med var sitt tal. Koutsoumbas pratade bland annat om hur motsättningarna skärps mellan USA och Kina i deras kamp för dominans inom det imperialistiska systemet, liksom motsättningarna med Ryssland och inom den Euro-Atlantiska imperialistiska axeln. Enligt Koutsoumbas kan man inte karakterisera denna situation som ett ”nytt kallt krig” då dessa motsättningar är förankrade i det kapitalistiska systemet, medan det Kalla kriget hade imperialismen på den ena sidan och socialismen på den andra.

Viktigt att ha socialism och solidaritet på agendan

I sitt tal pratade Kemal Okuyan bland annat om den kommunistiska rörelsen och kampen för socialismen och om hur en defensiv ställning, där kravet om socialism tas från banderollen, inte har lett till några framgångar för partiet. TKP:s erfarenhet är att det inte skrämmer bort arbetarna att hålla upp socialismen och behovet av revolution, utan tvärtom har det stärkt partiets potential för att organisera arbetarna. Som bevis på detta har partiet öppnat över femtio distriktslokaler i arbetarområden bara under pandemin.

De andra partiernas representanter tog upp ett flertal ämnen på mötets tema, både vad gäller det internationella sammanhanget och frågor som rörde situationen i partiernas hemländer. SKP representerades på mötet av partiets internationella sekreterare Karl Gunnarsson. Hans tal fokuserade på situationen i Sverige, bland annat de socialdemokratiska regeringarnas arbetarfientliga politik, och Sverige internationellt, där det hävdas att närmandet till NATO, militär inblandning och uppbyggnad behövs på grund av en instabil världssituation, men som i själva verket bidrar till en försämrad stabilitet. Avslutningsvis uttalade Gunnarsson SKP:s totala solidaritet med det kubanska folket i sin kamp mot imperialismen och med det palestinska folket i deras kamp mot israelisk ockupation och för ett eget hemland.

Gemensam handlingsplan för 2022

Dessa viktiga frågor utgjorde också två av elva punkter i den Gemensamma Handlingsplan inför 2022 som godkändes av mötet. Bland andra punkter i handlingsplanen uttalades solidaritet med invandrare och flyktingar, för deras rätt att leva och arbeta på lika villkor. Krav ställdes om uppbyggnad av den offentliga sjukvården, för skydd mot konsekvenserna av COVID-19, för förbud mot patentskydd för COVID-19-vacciner och -mediciner och att alla ska ha tillgång till dessa vacciner, speciellt de fattigaste länderna och de fattigaste delarna av befolkningen. Kapitalets ineffektiva hantering av pandemin ska framhävas och hur den har främst bidragit till att pandemin möjliggör en stegrad exploatering av arbetarna och ökade vinster åt monopolen. Solidaritet med folkets mobilisering mot förstörelsen av miljön och fördömande av förberedelser för nya imperialistiska inblandningar och krig, av NATO och andra imperialistiska militärallianser, förkom också i handlingsplanen.

En tanke på “Kommunist- och arbetarpartier höll möte om internationell utveckling, kamperfarenheter och solidaritet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.