Kan alternativa bränslen fixa klimatkrisen?

KLIMAT En ny studie  har utförts av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers, där man anser att det är möjligt att reducera klimatutsläppen från bland annat svensk sjöfart och flyg drastiskt till 2040 med hjälp av alternativa bränslen. 

”Vi måste öka takten för användningen av förnybara drivmedel även inom sjöfart och flyg. […] Vi måste sätta igång nu, med mer kraft än någonsin,” säger Julia Hansson, forskare på IVL och talar om eldrift, biobränslen och elektrobränslen, alltså drivmedel av el, vatten och koldioxid eller kväve. 

Supermiljöbloggen  som granskat studien menar att det den nya studien kan understödja teknikoptimism, eftersom man tycks se lösningen i ändrat bränsle snarare än i minskat antal transporter. Att andra forskare kommit fram till att det inte räcker med ändrade bränsletyper  gås förbi med lätt hand i rapporten.  Dessa forskare har bland annat kritiserat trafikverkets infrastrukturplanering som handlar om ”business as usual”. Kimberly Nicholas, docent i miljövetenskap vid Lunds universitet, påpekar också att det kommer att ta lång tid tills flyget kan elektrifieras.

Biobränslen inte problemfria

Redan idag råder också brist på hållbara biobränslen – inom alla trafikgrenar planerar man för det, men det är tveksamt om det kommer att räcka. Nyligen har Riktpunkt också skrivit om fusket i biobränslebranschen. När det gäller biobränslen kommer förbränningen av dem givetvis att bidra till att öka koldioxidutsläppen, och det är av största vikt att de framställs på ett hållbart sätt. Majs, soja och palmolja som odlas på mark där regnskog skövlats och omvandlas till biobränslen är av lättbegripliga skäl inget klimatvänligt alternativ. Biobränslen kräver dessutom att vi planerar för mer lagring av koldioxid, antingen genom naturliga kolsänkor i exempelvis skog och våtmark eller genom tekniker för att fånga in gasen – tekniker som ännu inte är färdigutvecklade.

Socialism – en klimatvänlig omställning

Vi kan alltså inte fortsätta transportera oss som vanligt är slutsatsen. Det som saknas är en analys av vem som transporterar sig. Det är inte samma sak om en arbetare tar bilen till jobbet som om militärövningar spyr ut avgaser, och det är inte heller samma sak om företag skickar sina tjänstemän flygvägen över världen som om en vanlig familj reser en vecka till solen. Inte heller är överklassens ständiga weekendresor att likställa med arbetarfamiljens utflykt till sommarstugan.

Vad vi behöver är bland annat bättre kollektivtrafik på både korta och längre sträckor (och gratis inom städerna) och längre semester som möjliggör pris- och klimatvärda tågresor istället för flyg. Forskningen är bra och måste implementeras, men det krävs folklig kontroll för att se till att den inte blir ett alibi för att fortsätta som förut och för att dess slutsatser inte fuskas bort. Sveriges Kommunistiska Parti står för den klimatvänligaste omställningen av alla – planekonomi och socialism!

 

Marina Weilguni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.