Militären och klimatet

KLIMAT Något som sällan lyfts i dessa tider när krigshetsen, imperialisternas sammandrabbningar och Sveriges NATO-medlemskap dominerar nyheterna är att världens samlade militära utsläpp har en enorm negativ påverkan på klimatet.

Inga militärapparater redovisar entydiga sammanhängande siffror offentligt – men studier visar att den US-amerikanska militären är en av historiens största förorenare som konsumerar mer fossilt bränsle och avger mer växthusgaser än de flesta medelstora länder. Om denna militärapparat vore ett land skulle den hamna mellan Peru och Portugal i utsläppsligan. Märk väl, detta är själva de militära styrkornas utsläpp som diskuteras. Om man dessutom skulle titta på den råvaru- och energiförbrukning som vapenindustrin står för blir siffrorna närmast astronomiska.

Konsekvenserna av krig är dock inte bara vad som produceras för de övande och stridande förbanden och vad de förbrukar – det är också den förödelse de sprider, och denna förödelses påverkan på klimatet. Ett exempel är de oljebrunnar som brann under Irakkriget och den jordbruksmark som förstördes – allt detta blev ett avsevärt bidrag till växthuseffekten. I slutänden skapar kriget alltså inte bara flyktingar på grund av den omedelbara faran för liv och lem, det skapar också klimatflyktingar, eftersom människor inte längre kan försörja sig i en krigs- och klimathärjad omnejd.

300 miljarder dollar – en summa för att ge oss andrum

FN:s klimatforskare har konstaterat att det skulle krävas 300 miljarder dollar för att stoppa ett ökat utsläpp av växthusgaser. Detta skulle inte lösa problemet eller minska utsläppen, men det skulle stoppa ökningen och ge oss ungefär 20 år extra för att lösa problemet med global uppvärmning. Och denna enorma summa är i sammanhanget inte så enorm – det är samma summa som världen totalt lägger på militära utgifter under bara 60 dagar.

Siffran kommer från René Castro Salazar, biträdande generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) som menar att  2 miljarder hektar förstörd, avskogad och utsugen mark med dessa pengar skulle kunna återställas till att bli en koldioxidsänka och ge oss ett bokstavligt andrum.

Hur ser det ut i Sverige?

Inte heller i Sverige redovisas siffror på ett transparent sätt. Faktiskt har militären fått befrielse från styrning och krav på redovisning av sin klimatpåverkan. Försvaret behöver inte rapportera in uppgifter till Naturvårdsverket, så dess data saknas som regel i officiella sammanställningar om Sveriges klimatpåverkan. Försvaret är nämligen undantaget från miljöledningsförordningen (2009:907) som ska säkerställa att svenska myndigheter arbetar för att uppfylla Sveriges klimatmål.

Man kan dock konstatera att försvarets utsläpp bara för transporter inom Sverige motsvarar en tredjedel av det svenska inrikesflygets utsläpp. Låter det mycket ? Då ska man betänka att de här siffrorna är från tiden före 2021 – sedan dess har militärens budget höjts, och den kommer att höjas ännu mer till 2025, vilket medför större utsläpp i proportion. Ett svenskt NATO-medlemskap ökar naturligtvis utsläppen ännu mer dramatiskt, med gemensamma övningar både i Sverige och utomlands.

Närmast komiskt är att Försvarsmaktens miljöredovisning lagt fast och följt upp ett enda klimatmål  – nämligen värme- och elförbrukning i myndighetens fastigheter – och det går åt fel håll med en ökande energiförbrukning.

Krig och en förstörd planet – eller socialism, fred och gemensamt ansvar?

Så länge som militären fortsätter att rusta upp, att öva och att till sist använda vapnen i krig, kommer det att ligga en ogripbar skugga över all miljörapportering. En fullständig förståelse av problemets omfattning och hur det ska angripas hindras, och skulden för växthuseffekten och andra miljöproblem kommer inte att fullt ut kunna läggas där den hör hemma. Diskussionen om hur vi ska leva på ett hållbart sätt blir en skendiskussion, där människors personliga, moraliska agerande både presenteras som en lösning och förlöjligas och förnedras av en tung militärstövel.

En värld som vacklar på gränsen till en klimatkatastrof behöver inte krig och fördärv. En värld som vacklar på gränsen till klimatkatastrof behöver inte imperialismen och dess konflikter – den behöver fred och socialism och ett gemensamt ansvarstagande för vår planet. Sveriges Kommunistiska Parti säger nej till Nato och imperialismen och fördömer varje steg som den svenska imperialismen tar för att stärka försvaret av sina egna intressen i världen, på hela världens folks bekostnad.

 

Marina Weilguni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.