Uttalande från det Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat på Segerdagen den 9 maj

PARTIET Med stolthet firar vi 9 maj, en milstolpe för folkens stora antifascistiska seger. Vi hyllar de miljontals människor som offrade sina liv och kämpade med vapen i hand mot de fascistiska imperialistiska axelmakterna, Tyskland–Italien–Japan och deras allierade. Vi hedrar Sovjetunionens och den ärorika Röda arméns avgörande insats, som krävde 20 miljoner dödsoffer, och det ovärderliga bidraget från kommunistpartierna som ledde de nationella befrielse- och antifascistiska rörelserna runt om i världen.

Vi inspireras av folkens antifascistiska seger och stärker vår dagliga kamp mot EU och de borgerliga regeringarna, mot alla dem som provokativt försöker förvränga den 9 maj och förvandla den till ”EU-dagen”. Vi fortsätter i motstånd mot dem som försöker förvandla svart till vitt genom att likställa kommunismen med fascismens monster och som försöker förfalska historien så att folken, särskilt ungdomarna, glömmer folkens antifascistiska seger och dess historiska lärdomar.

Andra världskriget, liksom det första världskriget, och det nuvarande kriget i Ukraina, är ett resultat av imperialistiska motsättningar och konkurrens om omfördelningen av marknader och inflytandesfärer. Folket betalar ett högt pris för den ryska invasionen av Ukraina, en invasion som måste fördömas i likhet med de tidigare interventionerna från USA och NATO och EU som ledde fram till den: döda och skadade människor, flyktingar, extremt dyr energi och bränsle och höga priser. De förevändningar för det imperialistiska kriget i Ukraina som används av borgarklassens imperialister åtföljs av antikommunism, ohistoriska predikningar och påstådda paroller om avnazifiering. Historien om folkens antifascistiska seger och andra världskrigets övergripande historia bevisar tydligt att nazismen–fascismen är en skapelse av själva det kapitalistiska systemet. Det är därför kampen mot fascismen är oskiljaktig från kampen mot det kapitalistiska systemet som ger upphov till den. Vi avvisar de borgerliga krafternas försök att lägga beslag på den antifascistiska kampen och folkens seger. Deras fullständigt falska och hycklande ”antifascism” är full av antikommunism.

Det är därför som folkens läger idag befinner sig på rätt sida om historien i kampen mot imperialisternas läger; det återfinns i kampen i varje land mot det imperialistiska kriget i Ukraina, kampen för ett omedelbart upphörande av varje lands deltagande och inblandning i det imperialistiska kriget.

Vi drar lärdomar från den stora antifascistiska segern. Socialismen bevisade återigen sin överlägsenhet genom det obestridliga faktum att olika folkslag och etniciteter har levt tillsammans i decennier i Sovjetunionen på samma territorium där massakern på folk äger rum idag. Vi fortsätter med den orubbliga tron att socialismen behövs och är nödvändig, att den är det enda svaret på det barbariska kapitalistiska systemets problem, som bara ger fattigdom, krig och flyktingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.