Varför inte Nato?

LEDARE (4/2022) I skrivande stund ser ett medlemskap i Nato oundvikligt ut. En majoritet av de politiska partierna i riksdagen har uttalat sig positivt för ett medlemskap, förutsatt att även Finland ansöker om detsamma. Detta ser de ut att göra. I och med detta finns en risk att Sverige blir militäralliansens medlem nummer 31, vilket kommunisterna är motståndare till. Men varför är kommunisterna det?

Vad är Nato?

Nato är till sitt väsen en imperialistisk allians. Alliansen stödjer sig framför allt på den US-amerikanska militärens styrka och spelar i huvudsak en roll som är gynnsam för de US-amerikanska monopolen och företagsgrupperna.

USA utgör emellertid inte ensamt Nato, utan i alliansen finns också nästan ytterligare trettio länder, som alla representerar sina egna monopols och företagsgruppers intressen. Alla dessa återfinns inom Nato eftersom deras respektive monopols och kapitalgruppers intressen i vissa, tungt vägande frågor, är gemensamma.

Dessa länders medlemskap i Nato utgör inte en underkastelse under den US-amerikanska politiken, utan det handlar om beslut tagna utifrån de egna företagsgruppernas intressen och målsättningar.

Detta faktum innebär att även om Nato agerar med en gemensam näve utåt, präglas organisationen även av inre motsättningar och prioriteringar. Fram tills nyligen har exempelvis många Nato-länder inte velat leva upp till kravet om att militärbudgeten ska utgöra två procent av varje lands BNP.

Varje imperialistisk allians karaktäriseras av detta grundläggande faktum – de präglas samtidigt av såväl enhet som motsättning. Därför är de också till sin natur bräckliga och tillfälliga. De faller samman lika lätt som de uppstår.

Nato är alltså en imperialistisk allians som syftar till att genomföra medlemsländernas gemensamma målsättningar, vilka också präglas av det US-amerikanska inflytandet, eftersom inflytande utgår från styrka. Utifrån detta har Nato kunnat angripa bland annat Jugoslavien, Libyen och Irak för att stärka de egna positionerna visavi konkurrenter. Genom angreppen och invasionerna säkrar man gemensamma transportrutter, skaffar erfarenhet åt varje medlemslands stridande enheter, låter varje medlemslands företag dela på bytet och förser varje medlemsland med nya råvarukällor och avsättningsmarknader.

Det är denna allians som den svenska borgerligheten nu vill träda in i.

Den svenska borgerligheten och deras politiska företrädare har det senaste året intensifierat sina ansträngningar för att kunna ansöka om medlemskap och i åratal har man koordinerat sin utrikes- och militärpolitik med Natos. Sedan den imperialistiska invasionen av Ukraina startade har man ytterligare stegrat propagandan och militarismen och Nato-propaganda hörs dagligen i mediebruset. Man bearbetar opinionen inför inträdet.

Varför vill man in i Nato?

Den svenska borgerligheten och företagsgrupperna bryr sig lika lite om människorna i Sverige som kapitalet i andra länder gör det. I den mån man vill bespara dem krig, är det för att de utgör arbets- och köpkraft.

Den svenska borgerligheten vill in i Nato av exakt samma anledning som andra länders borgerligheter vill ingå i imperialistiska allianser – det stärker deras egen position att alliera sig med andra, vilkas intressen för stunden är desamma.

Det rör sig inte om något annat än gammal hederlig konkurrens. Svenskt kapital växer utanför sitt eget lands gränser, precis som allt annat kapital har en tendens att göra samma sak; kapitalet söker sig alltid till de mest lönsamma investeringarna. De här investeringarna måste bevakas, eftersom konkurrensen under kapitalismen alltid blir kraftigare.

Enkelt uttryckt: hur ska det svenska kapitalet försvara sina investeringar i Baltikum mot Ryssland om man i längden står utanför Nato?

Kommunisternas motstånd mot Nato

Den som ser Nato som en imperialistisk allians kan aldrig bortse från detta faktum i kampen mot Nato. Det kan inte finnas en kamp mot Nato som går bortom eller ignorerar detta faktum. Därför måste vårt motstånd mot Nato också klargöra hela situationen och inte isolera frågan om medlemskap från sin kontext:

  • Ett medlemskap i Nato stärker den svenska imperialismen och utsugningen av andra länders arbetare.
  • Ett medlemskap i Nato innebär höjda försvarsanslag och innebär därmed att ännu mindre pengar går till sociala upprustning.
  • Ett medlemskap i Nato innebär att den svenska militären kommer att spela en mer aktiv roll för att säkra svenska investeringar utomlands i synnerhet och sina allierades investeringar i allmänhet.
  • Ett medlemskap i Nato ökar risken för att alla de som bor i Sverige dras in i krig, med allt vad det innebär.

Vårt motstånd mot Nato kan inte basera sig på illusioner. Därför vänder sig vårt parti starkt mot idén att de svenska politikerna är underkuvade eller att det svenska kapitalet agerar på US-amerikansk order; vi vet att de agerar i egenintresse.

Ytterst måste vårt motstånd mot Nato kopplas samman med revolutionen och socialismen. Det finns ingen möjlighet till neutralitet under kapitalismen och det enda sättet att avvärja krigshotet en gång för alla är att avskaffa alla de mekanismer som oundvikligen leder till krig.

Huvudfrågan handlar i slutändan inte om huruvida vi ska vara medlemmar i Nato eller inte. Huvudfrågan handlar om hela systemet – vill vi ha socialism eller barbari?

En tanke på “Varför inte Nato?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.