Är det realistiskt att kämpa mot NATO?

KRÖNIKA Sveriges borgarklass utnyttjade tillfället när Ryssland invaderade Ukraina och övertalade villiga socialdemokratiska skeptiker att gå med i NATO. Eller är det NATO som har bestämt sig att ta med Sverige och Finland i sitt gäng för att utvidga sina intressen på alla kontinenter och längs alla geografiska breddgrader ända till Asien, norra Afrika och Oceanien?

Det är ett ömsesidigt spel som allt annat här i världen. Sveriges krigsindustri ser en bättre chans att legitimt delta i konkurrensen med andra jättar om affärer som gäller krigsmaterial. Man vill utvidga den betydande exporten av förfinad kommunikationsutrustning för krig ännu mer. Men de andra stora svenska handelsmonopolen, som energiföretag eller tillverknings- och konstruktionsbolag känner sig också tryggare med att finnas under NATO-paraplyet när de ska breda ut sig till andra marknader som kontrolleras av euro-atlant-makterna.  

Geopolitiska intressen

NATO hänvisar gång på gång till sina ”geopolitiska intressen”, något som egentligen är ett smart sätt att tydliggöra önskningarna hos ett lands eller några allierade länders borgarklass att härska över borgarklassen i andra länder. Här har USA:s borgarklass idag en framträdande roll i NATO.

Det är de geopolitiska intressen som för med sig allt lidande. Det är det kapitalistiska ideologiska tillvägagångssättet för att tjäna dessa intressen som skapar den fruktansvärda imperialism som vi ser idag i form av krig och utarmning av världens folk. Sverige och Finlands borgarklass känner till det spel som försiggår, och tror att de ska rädda sina privilegier genom NATO.

Rysslands invasion i Ukraina och det pågående kriget har delat världen i två läger som står emot varandra. Kriget följs av hotelser, sanktioner och propaganda som inte löser några problem. Allt som sker är att de inblandade folken skadas när det kapitalistiska ekonomiska och finansiella system de lever under drabbas.

Lämna NATO:s och EU:s krigsmaskiner och bygga socialismen

Frågan som uppstår är hur hela denna situation, och den dynamik den har fått, kan stoppas och vändas.

Insikten är att vi kan bygga en värld utan krig, utan människans exploatering av människan och med en bättre morgondag för alla folk, men det kan endast ske inom ramen för socialismen-kommunismen.

Detta är den väg som SKP kämpar för, den väg som vårt land måste följa. Det behövs ett fullständigt tillbakadragande från NATO:s och EU:s krigsallianser. Sverige ska inte skicka soldater eller militärt material utanför gränserna, och varje soldat ska omedelbart återvända hem.  Inte på något sätt ska deras kapitalistiska och imperialistiska planer understödjas. Är det möjligt? Självklart är det så. Det är svårt, men inte ouppnåeligt.

Det som krävs för att det ska vara möjligt är att folket inser den makt de har och kräver det uppenbara. Historien har tidigare bevisat att folket har makten att genomföra det som verkar omöjligt när man bestämmer sig för att göra det. Ett folk som har kämpat som frivilliga mot fascismen i Spanien, som har stått ut under repression, som har lett stora strejker för att försvara sina rättigheter och göra anspråk på bättre dagar – det folket ska inte böja huvudet för Nato och ställa sig på Natos sida, inte ens genom att vara tyst och inte protestera.

Natos historia är kopplad till juntor, krig och terrorism, det vill säga till alla de sjukdomar som kännetecknar den kapitalistiska makten och varje imperialistisk allians. Det är därför kampen för att frigöra oss från Nato är en integrerad del av kampen för att störta den kapitalistiska makten.

Panos Alepliotis

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.