Den kommunistiska rörelsen i världen – intervju med SKP:s internationelle sekreterare

VAL 2022 – PARTIET I vår serie intervjuer med SKP-medlemmar kan du här läsa den tredje intervjun, där Riktpunkt frågar SKP:s internationelle sekreterare Karl Gunnarsson om den internationella kommunistiska rörelsen, partier med tämligen egendomlig politik och socialismens framtid.

RP: Vi vill först fråga dig samma sak som vi ville veta från Andreas och Håkan – hur kom du egentligen att bli politiskt aktiv ? Och varför valde du just SKP?

K: Jag är född och uppvuxen på Island, men har bott i Sverige sedan 14 år tillbaka. Arbetssituationen i Sverige var en viss chock för mig och svårigheterna att få heltidsanställning gav mig nya erfarenheter. Det var ändå inte tills jag kom in i mitt yrke som lastbilsförare som jag började engagera mig politiskt, och då gick jag med i Vänsterpartiet. Jag ville egentligen bara visa mitt stöd, men hur det var så blev jag aktiv medlem och det politiska intresset växte. Mina erfarenheter från jobbet i den pressade transportbranschen och den politiska situationen i allmänhet ledde mig till Marx och sedan Lenin, och det blev glasklart att min aktivism inom ett reformistiskt parti inte hjälpte till att bygga socialismen. Jag behövde gå med i ett kommunistiskt parti, så det gjorde jag.

RP: Du är ju internationell sekreterare i SKP sedan 1 år tillbaka år, och har täta kontakter med k-partier i världens alla länder. Vissa av dem kan man ju knappast se som kommunistiska och revolutionära trots namnet, så varför är SKP organiserat tillsammans dem, både i den världskommunistiska rörelsen och i den europeiska organisation som kallas ”Initiativet”?

K: Inom den internationella rörelsen finns det många partier som kallar sig själva både för marxistiska och leninistiska, men som faktiskt kan beskrivas som socialdemokratiska. Alla revisionistiska, opportunistiska och nationalistiska tendenser inom rörelsen kunde bli ett ämne för en egen, lång, artikel.

Ändå finns det flera fördelar med att vi engagerar oss i de internationella organisationer som vi ingår i. Vi får större möjlighet att få ut vår politik och vår analys till kommunister i hela världen. Att vi ingår i Europeiska Kommunistiska Initiativets (EKI) sekretariat, organisationens styrelseorgan, gör att vi kan delta i utvecklingen av organisationen, och vi får organisatoriska erfarenheter som vi har nytta av i vårt partibygge. Vi får bättre insyn i de misstag som görs i kampen, och vi kan hitta och sluta kontakter med de bästa partierna för att lära av och samarbeta med dem.

Kriget i Ukraina och SKP

RP: Det här har ju blivit väldigt tydligt i och med Ukraina-kriget, när de ryska kommunistpartierna ställde upp bakom de ryska imperialisterna. Är det inte negativt om människor tror att vi stöder Ryssland eller att vi till exempel stöder hur Kina behandlar arbetare i Sudan eller för den delen Grekland?

Svar: Det som de ryska partierna gör är i princip att ta ställning för det egna nationella kapitalet. Vad gäller det ena kommunistpartiet, Ryska Federationens Kommunistiska Parti, är det knappast förvånande, med tanke på att de verkar ytterst intresserade av att få delta i administrerandet av kapitalismen. I Ryska Kommunistiska Arbetarpartiets fall fördömde partiet först invasionen, men motsättningar inom partiet ledde till splittring och de som blev kvar i partiet var nationalisterna. Som följd av det stödjer nu partiet Rysslands krigsföring mot Ukraina.

För den som inte har någon kunskap om kommunismen bekräftar de ryska partiernas agerande den propaganda som är grunden för hur de flesta ser på det hela. De får uppfattningen att kommunistiska partier stöder Rysslands invasion i Ukraina, något som tack och lov inte stämmer – men visst, uppfattningen (eller kanske snarare förväntningen) att vi är pro-ryska finns definitivt. Hur den pro-ryska inställningen hos partier i olika länders partier påverkar människor vet jag inte, för de flesta verkar dessutom ha svårt att skilja mellan Sovjetunionen och den imperialistiska Ryska Federationen.

Det finns minst lika mycket att säga om Kinas imperialism, men kort sagt är det såklart skadligt för SKP om folk har den felaktiga uppfattningen att vi stödjer Kinas styre. Vi har uttalat oss tydligt i saken, men det är svårt för ett litet kommunistiskt parti som SKP att få ut vårt budskap bland allmänheten.

RP: Hur kan vi arbeta för att stödja revolutionärer i länder där vi har relationer med ett kommunistparti som är helt ute på villovägar?

K: Är ett parti helt ute på villovägar är jag ju skeptisk till att det partiet kommer kunna kliva ur träsket igen. Vi kan försöka engagera partiet och väcka diskussioner inom det, men en relation med det partiet kan inte prioriteras över revolutionär nödvändighet och vi kommer alltid försöka att sluta kontakter med de bästa partierna och organisationerna. Genom det kan vi dela med oss av våra erfarenheter och analys och förhoppningsvis på det sättet hjälpa revolutionära kamrater att utveckla sin organisation. Vi kan också hjälpa till med att väcka uppmärksamhet för mindre kända partiers kamp genom rapportering och uttalanden, något som till och med uppskattas av större och mer etablerade partier.

Den kommunistiska världsrörelsen

RP: Hur ser du på den kommunistiska rörelsens framtida organisering? Kommer den på sikt att se annorlunda ut?

K: De stora motsättningar som finns inom rörelsen kommer på sikt att leda till splittring. Vi ser redan att vissa partier inom Världsmötet inte deltog i dess senaste möte, utan istället valde att delta i ett möte som organiserades av Kinas Kommunistiska Parti. Hur splittringen kommer att se ut är svårt för mig att förutse, men den framtida rörelsen måste bildas av de partier som klarar av att ta ställning för folken och mot alla imperialister.

RP:  Vad tycker du är de mest värdefulla utbytena med andra kommunistpartier? Vilka partier har vi något att lära av?

Svar: Självklart blir de mest värdefulla utbytena med de partier som är ideologiskt och organisatoriskt avancerade. Nu när vi har börjat träffas fysiskt igen efter pandemin inser man också hur viktigt det är att träffa och vara bland kunniga, organiserade och disciplinerade kamrater från våra systerpartier, både ledningen och den allmänna kadern.

Greklands Kommunistiska Parti (KKE) är ett parti som vi står nära ideologiskt och har en god relation med. KKE:s organisering av grekiska arbetare är till exempel något SKP kan lära sig mycket av. Turkiska TKP är ett annat parti som i likhet med KKE är starkt etablerat i sitt hemland och har en stark organisation, men SKP måste också följa mindre partiers kamp för att etablera sig och få genomslag, eftersom deras situation mer liknar vår egen. Spanska PCTE är ett sånt parti som har väckt vår uppmärksamhet, även österrikiska PdA. Och Mexikos KP är ett parti som jag har blivit mycket intresserad av att lära mig mer om.

RP: Som internationell sekreterare måste du ju ha en tydlig analys av vad som händer i världen och Sverige. Vad tycker du har förändrat världen allra mest på senare tid – kriget i Ukraina, pandemin, flyktingströmmarna eller klimatkrisen?

K: Det är viktigt att förstå att alla de exempel du nämner orsakas av kapitalismen. De har sina rötter i samma grundläggande problem. För mig är det dock omöjligt att inte lyfta fram klimatkrisen som det största av det du nämner. Den påverkar alla framtida människors liv, till och med mänsklighetens framtida överlevnad, och klimatkrisens hot hänger över oss så länge kapitalismen är det rådande systemet.

Framtiden

RP: Hur håller du modet och tron på socialismen uppe? Hur långt borta tror du vi är från en ny, socialistisk värld?

K: Kapitalismens dagliga elände och kunskaperna om socialismens historia gör mig säker i min tro på socialismen. Modet får jag från socialismens nödvändighet för att kunna lösa våra problem. Trots att jag känner mig säker i att socialismen kommer att besegra kapitalismen kan jag lätt bli pessimistisk om när det kommer att ske, speciellt med tanke på klimatkrisens hot. Men som Andreas berättade i sin intervju tänker jag också på det Lenin sade “Det finns decennier där inget händer, och det finns veckor där årtionden händer.” Det gäller att vara förberedd.

RP: Avslutningsvis – hur motiverar du en osäker väljare till att rösta på SKP i höstens val?

K: En röst på SKP är en röst för en annan politik än den som drivs idag. En röst för ett samhälle som styrs av folkets behov och inte av kapitalets jakt efter vinst. Drömmer man om ett samhälle fritt från utnyttjande och utsugning finns inget alternativ till SKP.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.