NATO:s utvidgning är ett hot mot folken

PARTIET Uttalande av det Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat 9 juni 2022

Europeiska Kommunistiska Initiativets Sekretariat beklagar och fördömer Sveriges och Finlands borgarklassers och regeringars planer på att gå med i Nato. Detta är ett drag som sätter folken i båda länderna, i hela Skandinavien och världen, i stor fara och ytterligare äventyrar deras säkerhet.

Sveriges och Finlands anslutning till Nato sker under förhållanden av skärpt kapitalistisk konkurrens mellan USA-EU-NATO, Ryssland och Kina mitt under den imperialistiska konflikten i Ukraina. Den dikteras av båda ländernas borgarklassers strävan efter att öka sitt deltagande i de imperialistiska planerna och att öka sin andel de plundringar av folken som delas upp mellan monopolen. Det åtföljs av att kostnaderna för militär rustning skjuter i höjden, kostander som inte är kopplade till försvaret av länderna utan till de offensiva Nato-planerna, placering av militära styrkor och utrustning i Ukraina, planer på etableringen av baser för framtidens krigföring, och militära övningar som förbereder för krig.

Folken i Sverige och Finland kan dra lärdomar av många andra länders historiska erfarenheter, som visar att Nato, liksom EU, aldrig har varit ett skydd för folken utan orsakat stora risker. De ledde dem till imperialistiska krig, interventioner, uppstyckning av länder, nya gränsdragningar, förföljelse och flyktingar.

Natos historia är dränkt i blod. De brott som Nato begick i Jugoslavien, Libyen, Afghanistan och Syrien finns fortfarande i färskt minne hos folken. Föraktet för mänskligheten och själva livet rinner genom denna organisations ådror, som bara representerar de gemensamma målen för monopolklassen i sina respektive medlemsländer.

För att stärka sin position i den internationella kampen mellan kapitalister tvekar de inte att spilla folkens blod. Den utveckling som sker inför våra ögon är upptrappning av denna tendens; det är förberedelserna för blodigare krig, ännu hårdare konfrontationer och ännu mer lidande för världens folk.

Vi vet att stärkandet av Nato, av varje imperialistisk allians, kommer att ta oss närmare krig. Vi vet att ungdomarna i våra länder kommer att skickas för att dö för de rikas vinster och att hem, städer och länder kommer att förstöras, med det enda syftet kunna återuppbygga dem för profitens skull.

Som kommunister förkastar vi varje förstärkning av Nato och varje imperialistisk allians och vi fördömer Finlands och Sveriges anslutning till Nato. Kommunisterna har i ord och handling tagit en aktiv ställning mot denna utveckling och tydligt insett de faror som ligger i den.

Vi vet att folken kommer att betala priset för den kapitalistiska utvecklingen och Natos utvidgning, men vi är lika säkra på att folken, genom sin kamp, beslutsamt kan stå emot och utgöra allvarliga hinder för dessa planer. Vi är säkra på att framtiden tillhör folken.

När händelseutvecklingen blir allt farligare och bourgeoisin i Sverige och Finland öppet tar parti för slaktarna av Belgrad, Tripolis, Kabul och andra platser, kan folken genom sin kamp stå för sina egna intressen, motsätta sig sina länders anslutning till Nato och alla imperialistiska allianser och kämpa för att deras länder frigörs från imperialistiska planer och krigets slakt.

Vi intensifierar vår kamp för fred och socialism – det enda alternativet till kapitalistiskt barbari!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.