Kamp mot flyktingar – stärk solidariteten!

LEDARE (8/2022) I mitten av oktober dumpades 92 flyktingar vid den grekiska gränsen till Turkiet. De kördes till gränsen av turkiska myndigheter som passade på att också ta från dem allt vad de hade – till och med kläder. Väl på plats hamnade de i de grekiska myndigheternas händer. Dessa slog sig för bröstet och sa sig tillvarata människovärdet genom att skydda sitt lands gränser. De fördömde skarpt Turkiets hantering av flyktingar.

Samma Grekland som ömmar för dessa flyktingar driver regelbundet ut flyktingar i havet, prejar båtar och spärrar in flyktingar i läger som för tankarna till koncentrationsläger.

Flyktingarna blir en bricka i ett politiskt spel. Tyvärr är Grekland och Turkiet inga undantag.

Som om inte Socialdemokraterna redan skärpt till flyktingmottagandet och gjort tillvaron för alla sorters migranter och flyktingar i Sverige svårare, så skärps läget ytterligare genom det nya Tidöavtalet, som reglerar samarbetsvillkoren mellan partierna som ingår i det högernationalistiska blocket som nu styr Sverige.

Här finns – tyvärr – mycket att läsa om framtiden för de som söker skydd och hjälp i Sverige.

I allmänhet kommer repressionen mot flyktingarna att öka. Det ska riktas mer resurser till poliser att genomföra inre gränskontroller och man ska samla in mer data om flyktingarna. De ska registreras på en annan nivå än tidigare och registreringen ska ske lägre ner i åldrarna. Myndigheter som kommer i kontakt med människor som är här illegalt ska tvingas anmäla dessa till polisen och ökade befogenheter för visitation och genomsökning av väskor ska införas.

Om man nu har mage att komma till Sverige för att söka asyl så ska den asylsökande spärras in i så kallade ”transitcenter”. Här ska de sitta inspärrade till dess de fått sin asyl – om de alls får asyl. Sverigedemokraterna utesluter inte alls att dessa läger också kan förläggas utomlands.

För den som nu – mot förmodan – lyckas få asyl i Sverige är grunden att denna asyl ska vara tillfällig. Flyktingarna ska inte vara här en dag mer än de behöver, är resonemanget. Medan de är här och ”åtnjuter svensk gästfrihet” ska de också ”uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar”. De ska vara tacksamma för att de fick möjligheten att sitta i svenska koncentrationsläger och bli förnedrade av svenska myndigheter. Att inte vara tacksam är snarast ett tecken på bristande karaktär och vandel – och då kan man bli tillbakaskickad!

Den som trodde att det stannade där har inte förstått vidden av det totala förakt för mänskligt liv som det högernationalistiska blocket ger uttryck för. Man ska nämligen också utreda ”för- och nackdelar med ett system som innebär att asylsökanden bär en större del av kostnaden” för mottagandet. Ja, du läste rätt. De asylsökande ska också betala för den ”svenska gästfriheten”!

Om detta är ”svenska värderingar” så betackar vi oss. Då får varje anständig människa leta efter värderingar någon annanstans.

Solidariteten måste stärkas

När de 92 flyktingarna sattes av nakna vid den grekiska gränsen reagerade de radikala grekiska fackföreningarna med uppmaningar om mer solidaritet. Det hedrar dem oerhört i tider som dessa, när angreppen på fattiga folk världen över ökar och när de som söker sig hit trycks ner i sina skor. Till skillnad från många andra har de inte fallit i högerpopulistiska fällor. Solidariteten står främst.

Det måste den göra även för oss. Vi kan aldrig acceptera att människor i nöd, som flyr från krig och fattigdom och som behöver hjälp – oavsett härkomst eller klassbakgrund – inte får det. Vi kan aldrig acceptera att människor som söker ett bättre liv för att de fötts in i fattigdom inte får komma hit, eftersom de används som slagträn mot villkoren för arbetarna här.

Arbetarna i Sverige har ingen speciell rätt eller något speciellt privilegium att bli utsugna av kapitalet i Sverige och det är på många sätt en sjuklig inställning att kräva sin rätt att bli utsugen.

Mot deras angrepp måste vi hålla fram solidariteten. Mellan de som flyr och de som inte behöver fly. Mellan alla arbetande människor som sugs ut. Vissa kan kämpa och andra kan inte. De som kan kämpa måste kämpa för de som inte kan. Imorgon kämpar de istället för dig. Solidariteten inom klassen är viktigare än varje gräns. Kampen för klassen är också en kamp för människan och genom den kampen behåller man sitt människovärde. Så räddar man också sin egen mänsklighet.

George Orwell hade många fel och brister, för att uttrycka det milt, men framtiden förstod han sig på. Om du vill ha en vision av framtiden, förklarade han, föreställ dig en stövel som trampar på ett mänskligt ansikte – för alltid.

Framtiden är här. Kampen fortsätter.

En tanke på “Kamp mot flyktingar – stärk solidariteten!

  1. EU:s ”förvarsdirektiv” kräver att alla ”irreguljära migranter” måste placeras i förvar. SD vill exportera förvar till nordafrikanska och östeuropeiska förvarsplatser. Svenska medborgare och lagliga invånare som är involverade i verksamhet som hindrar frihetsberövande och utvisning klassas som ”människosmugglare” eftersom dessa nätverk hjälper papperslösa att undgå gränspolisens jakt.

    De som är involverade i att organisera papperslösa personers överlevnad och bemyndigande (som No Human is Illegal / Ingen Manniska är illegalt) eller engagerar sig i motstånd mot internerings- och utvisningssystemet (som Aktion mot Deportation) måste samlas i en enad front för att utveckla strategier för effektivt motstånd mot rasistregimen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.