Lön, pris och profit – Marx analys som håller än idag

TEORI OCH HISTORIA Lenin slår i artikeln Marxismens tre källor och tre beståndsdelar fast att läran om mervärdet är hörnstenen i den marxistiska ekonomin. I följande artikel tänkte jag med hjälp av Marx text Lön, pris och profit kort ta mig an detta ämne.

Vägen till att bli kommunist kan se ut på många olika sätt, för egen del så började det med en uppfattning om att världen är orättvis i sin uppdelning mellan fattiga och rika – tidigt fick jag övertygelsen att vi i stället bör dela lika i samhället. Främst påverkades jag i denna riktning av min vänsterradikala mor som nästan bokstavligen alltså kan sägas närt en kommunist vid sin barm.

Lite senare insåg jag att herrar kapitalister så som Wallenberg-koncernen, familjen Rausing eller Stefan Persson, för att ta några exempel, inte behövt lyfta många fingrar i sina liv för att besitta den enorma förmögenhet som de nu åtnjuter. I samtliga fall har deras företag gått i arv och det har alltid varit arbetare som utfört själva jobbet som ligger till grund för deras förmögenhet. En sådan analys är fullt tillräcklig för att engagera sig för socialism och rättvisa.

Om man dock vill ha en djupare, mer teoretisk förståelse över vari orättvisan ligger så kan man med fördel studera marxismen. En bra början är att läsa Lön, pris och profit av Karl Marx, i synnerhet om man som jag har tidsbrist, svårigheter på att fokusera eller helt enkelt bara är för lat för att plöja igenom Kapitalet.

Mervärdet

I Lön, pris och profit  presenterar Marx sin mervärdesteori och texten är inte längre än cirka 50 sidor, med andra ord något man kan ta sig igenom på en timme eller två.

Grundtesen i texten är enkel, det är arbetarna genom sin arbetsmängd (som i grunden består av arbetstid) som skapar varor som säljs till sitt verkliga värde. Arbetaren får dock inte ta del av hela värdet utan en del av detta lägger företagsägaren i egen ficka i form av vinst. Denna grundtes kan på ett sätt ses som en sammanfattning av vad hela kapitalismen innebär.

Det är alltså egentligen tid som kapitalet stjäl från oss och tiden är som Marx vackert formulerar det ”rummet för all mänsklig utveckling”. Marx skriver i texten om den lagstadgade arbetstidsförkortningen som genomfördes i England mellan 1848 till 1858. Denna lagstadgade 10 timmars arbetsdag istället för tidigare 12 timmars arbetsdag, men innebar inga höjda varupriser och ingen kris i ekonomin som de borgerliga ekonomerna förutspått. Kampen för arbetstidsförkortning och marxismen hänger alltså ihop. Man kan också påminna sig om att en lagstadgad 8 timmars arbetsdag var något av det första bolsjevikerna införde efter oktoberrevolutionen.

Produktiviteten har utvecklat sig enormt sedan oktoberrevolutionen men det absurda är att vi ännu står kvar och stampar med 8 timmars arbetsdag. Kapitalismen och dess profitbegär är förklaringen och det är förmodligen bara socialismen som skulle kunna ge oss 6 timmars arbetsdag.

En radikal arbetstidsförkortning tillsammans med en planering av både produktionen och konsumtionen som gör den hållbar för att klara klimatet, samt en utjämning av våra rikedomar är en bra sammanfattning av vad socialismen skulle kunna innebära i vår tid. Klimatfrågan hade ännu inte hunnit bli en fråga för Marx men i övrigt är den klassiska marxismen alltså gångbar även idag.

Marx radikala slagord

I slutet av Lön, pris och profit presenterar Marx följande radikala slagord:

Istället för den konservativa parollen ”En skälig dagslön för en skälig arbetsdag!” borde de [arbetarklassen] skriva på sin fana den revolutionära parollen: ”Ned med lönesystemet!”

Detta är fortfarande aktuellt men med våra moderna ögon kanske man skulle kunna göra tillägget ”och sätt planeten före profiten”. Detta hade nog inte den gamle Marx haft något emot, särskilt med tanke på att hans stora intresse i livet var den klimatvänliga hobbyn att läsa böcker. Hur som helst, vill man ha en kort och grundlig presentation av Marx mervärdesteori så kan man med fördel ta sig an texten Lön, pris och profit.

Björn Midböe, kommunist och arkivarie

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.