Almega vill göra det mindre attraktivt med bidrag

INRIKES Branschorganisationen Almega, som samlar tjänsteföretagen inom Sverige, tycker att glappet mellan att arbeta och få…

En historielektion från Danmark: Konflikten på ”Den kongelige porcelænsfabrik” 1976

TEORI & HISTORIA, FACKLIGT I de danska kommunisternas tidning Kommunist nr 2, 2023 kan vi läsa…

Vad staten lärt sig av kriget – tusentals döda, 365 dagar och många miljarder senare

UTRIKES, DEBATT Dagens Nyheter pubblicerar den 24 februari en lista med tio slutsatser som MUST (Sveriges…

Ägare tvingade arbetare till jordbävningsskadad fabrik – en död

UTRIKES I gårdagens efterskalv rasade omkring trettio byggnader i den redan hårt drabbade provinsen Malatya. Redan…

Socialismen är svaret på kriget i Ukraina!

KRÖNIKA Om Ukraina var socialistiskt och blev invaderat av ett imperialistiskt land, vad skulle arbetarmaktens representanter…

Fler tvingas till extrajobb

INRIKES Över 300 000 människor i Sverige har en eller flera anställningar utöver sin huvudsakliga sysselsättning,…

Regeringen slår nästa slag mot invandringen

INRIKES I slutet av förra veckan skickade regeringen en lagrådsremiss innehållandes skärpningar av anhöriginvandring och möjligheten…

SKU startar insamling för räddningsarbetet i Syrien!

PARTIET, UTRIKES Syriens ungkommunister, Khalid Bakdash Youth, var tillsammans med moderpartiet Syriens Kommunistiska parti, tidiga med…

Klassklyftan ökar och arbetares förväntade livslängd sjunker

INRIKES Socioekonomiska faktorer påverkar människors livslängd, vilket Riktpunkt tidigare har uppmärksammat. På senare tid har flera…

Handels kritiserar lagerarbetets robotisering

FACKLIGT I en ny rapport riktar fackförbundet Handels kritik mot robotiseringen av lagerarbetet, som man menar…