EU – kapitalets union, inte folkens

PARTIET, UTRIKES I december 2022 antog det Europeiska Kommunistiska Initiativet ett uttalande i samband med att det var 30 år sedan EU bildades. Även om publiceringen i Riktpunkt fördröjdes några veckor, är innehållet rykande aktuellt – den Europeiska Unionen är en kapitalets union och inget annat, den hjälper inte folken i Europa att skapa en bättre värld och ett bättre liv.

 Om undertecknandet av Maastrichtfördraget

I december har det gått 30 år sedan ratificeringen av Maastrichtfördraget, som markerade en närmare transnationell union på det euroepiska kapitalets ekonomiska, politiska och militära nivå, genom omvandlingen av Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) till Europeiska Unionen (EU). Detta innebar att monopolen lade ett nytt och tyngre ok på folken.

Fördragets syfte var reproduktion och ackumulation av kapital med en ständigt ökande intensifiering av exploateringen, för att mer effektivt motsvara behovet av internationell kapitalistisk konkurrens med andra imperialistiska centra om uppdelning av marknader och inflytandesfärer, vilket inbegrep införandet av en gemensam valuta.

Vid tiden för ratificeringen av fördraget befann sig Östeuropa mitt i den kontrarevolutionära omvälvningen som markerade störtandet av socialismen kapitalismens återupprättande.EU gjorde det möjligt för en mer organiserad och sammanhängande kapitalism tränga in i de tidigare socialistiska staterna och skapade en organisation som effektivt kunde säkra kontrarevolutionens vinster.

Således förblir EU, vars grund lades med Maastrichtfördraget, och med dess efterföljande ändringar, en transnationell imperialistisk kapitalunion.

Imperialistisk konkurrens och kriget i Ukraina

Koncentrationen av monopolkapital från olika länder lättar dock inte på spänningarna mellan dem, utan skapar snarare nya arenor för konkurrens. Denna tävling äger rum dagligen inom euro-området och EU, eftersom imperialistiska allianser är tillfälliga. Samtidigt konkurrerar EU mot andra imperialistiska centra och block som USA, Kina eller Ryssland.

EU, liksom sin föregångare EEG, är ett reaktionärt och imperialistiskt block som alltid har främjat kapitalets strategi på folkets bekostnad, och intensifierar idag den antifolkliga politiken med skyhöga priser, energifattigdom, arbetslöshet och upphandlingar, på grund av den så kallade ”gröna och digitala övergången”.

Konkurrensen mellan monopolen och de kapitalistiska staterna som företräder deras intressen ledde till att det imperialistiska kriget i Ukraina kom att föras mellan EU-USA-NATO och det kapitalistiska Ryssland. Det här kriget, som har pågått i nio månader, spiller det ukrainska och ryska folkets blod, med risk för en generalisering och till och med användning av kärnvapen. De sanktioner som EU infört mot Ryssland belastar folken.

Mutskandalerna

De upprepade korruptions- och mutskandalerna runt Europaparlamentets parlamentsledamöter, kapitalisternas olika lobby-grupper och icke-statliga organisationer bygger på tusentals arbetare som dött i Qatars sweatshops, och bevisar att EU oåterkalleligt är en kapitalets union och inte kan vara till för folket. Det var, är och kommer att vara en union för monopolen. Det är därför den angriper socialismen, främjar de antikommunistiska myterna och bär ett stort ansvar för förbuden mot kommunistpartier i sina medlemsländer i Östeuropa.

Vi kämpar för en annan värld

Det europeiska kommunistiska initiativet avslöjar EU:s sanna anti-folkliga karaktär och kämpar mot de illusioner om unionens roll som förs fram av internationella opportunistiska krafter, som det så kallade Europeiska vänsterpartiet.

Som kommunister intensifierar vi våra ansträngningar för att stärka folkets kamp och arbetarklassens och dess allierades krav på omedelbar befrielse från denna folkfientliga malström, samtidigt som vi kämpar för den enda verkliga vägen ut, för en annan värld, socialism. Tre decennier efter undertecknandet av Maastrichtfördraget fortsätter vi kampen mot EU och det kapitalistiska system som det tjänar, för en värld som motsvarar folkens behov och intressen.

EKI:s sekretariat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.