Fackliga Världsfederationen reagerar på industrifackens avtal med arbetsköparna

FACKLIGT Även Fackliga Världsfederationen (FVF) har reagerat på avtalet mellan de svenska industrifacken och kapitalet. Såhär skriver de:

Lönesänkningsavtalet klart

IF-Metall och Teknikföretagen är nu överens om ett nytt löneavtal som sträcker sig i 2 år. Överenskommelsen innebär att det första året, alltså 2023, skall löneökningen bli 4,1 % och för 2024 blir det 3,3%.

Detta är ett avtal som sänker köpkraften för 2,2 miljoner lönearbetare i Sverige. Att avtalet är ett lönesänkningsavtal är inget som vare sig IF-Metall eller arbetsköparorganisationen Teknikföretagen gör någon hemlighet av. Man motiverar avtalet med att industriföretagens konkurrenskraft måste försvaras samt att inflationen måste bekämpas.

Tittar vi lite närmare på vad avtalet innebär för de 2,2 miljoner lönearbetare som avtalet omfattar och tar vi som exempel en lönearbetare med en bruttolön på 30 000 kr i månaden så innebär avtalet att lönen höjs med 1 230 kr i månaden. Vad som måste kommas ihåg är att efter att det förhatliga så kallade märket nu är satt, så fortsätter löneförhandlingarna förbundsvis. Dessa förhandlingar handlar om hur de avtalade 4,1 % skall användas. Som alla vet så innehåller alla fackliga kollektivavtal betydligt mer är nivån på utgående lön. Det handlar bl.a. om semesterersättning, pensionsavsättning, arbetstidsförkortning, låglönesatsning osv. Om, för att ta ett exempel, ett förbund vill höja semesterersättningen handlar förhandlingen om hur mycket det kostar. Det innebär att förhandlingen avser kostnaden för höjningen, och den summan dras då av det vi i vårt exempel angav till 1 230 kr. Så håller det på och man betar av alla de krav förbunden har när det gäller arbetstidsförkortning osv. Vad vi redan nu med absolut säkerhet kan säga är att ingen svensk lönearbetare kommer att få 1230 kr mer i sin plånbok. Det kommer att bli betydligt mindre när förbundsförhandlingarna är klara.

Med en inflation på 10- 12 % så inser alla att det träffade avtalet innebär en rejäl sänkningen av den disponibla inkomsten för 2,2 miljoner lönearbetare. Allt detta kan ske genom att de svenska fackliga centralorganisationerna styrs av socialdemokrater, som ser som sin främsta uppgift att alltid förvara och slå vakt om de stora monopolföretagens aktieutdelningar. Dessvärre har det visat sig att de enda fackliga organisationerna i Sverige som protesterat mot denna ordning är Tunnelbanans personal i Stockholm samt gruvarbetarna. Gruvarbetarna har krävt en löneförhöjning med 20 % och har påpekat att de svenska lönerna inte har något med inflationen att göra. Dessvärre är landets gruvarbetare förslavade under landets mest reaktionära fack förbund, IF-Metall.

Finns det förlorare så finns det även vinnare. De största vinnarna på årets avtal är förutom Teknikföretagens medlemsorganisationer de stora livsmedels kedjorna ICA, COOP och Axfood. De stora bankerna i Sverige gör även de enorma avsättningar till sina aktieägare. De verkligt stora vinnarna som formligen skär guld med täljkniv är de bolag som producerar elkraft. Det är därför varje elräkning som skickas ut till hushållen möts av panik av den som skall betala.

Tittar vi ut över Europa så blir vi dagligen och stundligen informerade om att Europas arbetare inte låter sig förslavas under klassamarbetets ok. Vi ser det i Grekland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland med flera länder där de fackliga centralorganisationerna tar till alla till buds stående stridsmetoder för att förvara medlemmarnas intressen. Inte sällan är det fackliga organisationer som är anslutna till Fackliga Världsfederationen som går i täten för dessa strejker och demonstrationer. Inte sällan har resultaten blivit lyckosamma.

Även i Sverige är detta möjligt om vi gör oss av med alla korrumperade fackföreningsledare och samtidigt en gång för alla deklarerar att svenska lönearbetare aldrig kan bli ansvariga för att de stora monopolföretagens aktieutdelningar förblir intakta. En facklig organisation har bara en uppgift och det är att försvara sina medlemmars intressen. Ingenting annat.

Lär av den Fackliga Världsfederationen. Det är dags för de svenska lönearbetarna att resa sig upp i stolthet och slita av sig klassamarbetets bojor.

Fackliga Världsfederationen, FVF

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.