Giftig invandringsmiljö under Bidens administration

UTRIKES Den här artikeln skrevs strax före tragedin i Ciudad Juarez, där ett antal centralamerikanska och venezuelanska migranter brändes ihjäl vid ett förvaringscenter som drivs av den mexikanska migrationsmyndigheten. Artikeln ger dock en inblick i den nuvarande migrationspolitiken i USA, som är en fortsättning på Trumps politik.

Det är en myt att det under Joe Bidens administration har skett en omsvängning av Donald Trumps anti-invandringspolitik. Under Biden har den politiska, sociala och rättsliga miljön blivit alltmer fientlig mot papperslösa invandrare och asylsökande. I juli 2022 avskaffades delvis Obamas program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), som skyddar mottagarna från utvisning och gör det möjligt för dem att gå i skolan och arbeta.

I september 2021 förklarade en federal domare i Texas DACA-programmet för ”olagligt” och ansåg att president Barack Obama hade ”överskridit sina befogenheter” när han skapade DACA 2012. Beslutet gjorde det möjligt för nuvarande förmånstagare att stanna kvar i programmet, men förbjöd inlämning av ansökningar från nya sökande. Ett överklagande av Biden-administrationen i oktober 2022 misslyckades, då den New Orleans-baserade federala appellationsdomstolen 5th Circuit Federal appeals court bekräftade Texasdomarens ursprungliga slutsats.

Förbjudet att uppmuntra människor att stanna efter att deras visum löpt ut

USA:s högsta domstol håller på att granska United States vs Helaman Hansen; ett fall där en person anklagades för att ha brutit mot ”uppmuntringsbestämmelsen” i en federal lag som förbjuder och gör det till ett brott att uppmuntra icke-medborgare att stanna kvar i USA efter det att deras visum har löpt ut.

American Civil Liberties Union hävdar att denna federala lag olagligt kränker det första tillägget (yttrandefriheten) eftersom den gör det till ett brott att uppmuntra ett beteende som i sig inte är ett brott. I detta fall anklagades Helaman Hansen för att ha uppmuntrat två icke-medborgare att vistas i Förenta staterna efter det att deras visum hade löpt ut, vilket är en administrativ överträdelse av civilrättsliga lagar om invandring, men inte ett brott.

Om denna lag vinner laga kraft skulle det bli ett brott för exempelvis en präst eller en humanitär ideell organisation (NGO) att informera en papperslös person om att församlingen eller den ideella organisationen (NGO) i fråga skulle ge honom eller henne stöd. Syftet med lagen är att skrämma dem som skulle kunna vara villiga att hjälpa papperslösa personer, vilket gör det svårare för papperslösa att överleva i en alltmer fientlig social miljö.

Brott mot flyktingar vid gränsen till Mexiko
 
Plågandet av asylsökande vid gränsen mellan USA och Mexiko är utbrett. Den 24 september 2021 fick Human Rights Watch tillgång till en rad interna rapporter från USA:s Department of Homeland Security (DHS) via en begäran i enlighet med Freedom of Information Act (FOIA).

De anklagelser om övergrepp som katalogiseras i dessa rapporter från 2017 och 2018 omfattar fall av grovt fysiskt och sexuellt våld, undanhållande av mat och medicinsk vård från asylsökande som ett sätt att skrämma och utpressa dem, och användning av framkallad kyla och hunger (tvång) för att tvinga asylsökande att skriva under dokument som de inte förstår. Enligt Human Rights Watch beskriver många av rapporterna ”tjänstemän som hindrar potentiella asylsökande från att lämna in sina ansökningar” för att påskynda avlägsnanden.

Bidenadministrationen fortsätter att tillämpa två viktiga politiska åtgärder som infördes av den tidigare presidenten Trump – de så kallade ”protokollen för skydd av migranter”, allmänt kända som ”policyn för att stanna i Mexiko” och ”policyn för summarisk utvisning enligt avdelning 42”, som används för att i förebyggande syfte blockera tillgången till systemet för asylansökningar för personer av andra nationaliteter än mexikanska som försöker ta sig in i Förenta staterna, t.ex. haitier, kubaner, salvadoraner eller venezuelaner.

Lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) som flyr undan homofobisk och transfobisk förföljelse i sina hemländer upplever kränkande och farliga förhållanden i Mexiko, och denna verklighet ignoreras av Förenta staternas invandringsmyndigheter.

Marxismens svar

Det marxistiska perspektivet på invandring utgår från det faktum att gränser inte har någon objektiv existens i naturen. Gränser är en endast en tidsmässig politisk överenskommelse som existerar i ett historiskt sammanhang. Gränser förändras med tiden. Till exempel; Texas var en gång en del av Mexiko, Skåne var en gång en del av Danmark. Gränskontrollen utförs av beväpnade människor.

Förenta staternas (och Sveriges) system för förvar och utvisning är objektivt sett rasistiskt eftersom det främst drabbar färgade människor. Marxister förstår att den borgerliga statens gränser inte är viktigare än migranternas mänskliga rättigheter. För miljardärer och deras kapital existerar inte gränser. Marxister hävdar att solidariteten med människor som på ett eller annat sätt drabbats av det kapitalistiska barbariet är långt viktigare än miljardärerna och kapitalets rörelsefrihet.

Den invandrarfientliga rasismen tjänar i slutändan den amerikanska (och svenska) kapitalismens intressen eftersom den vänder amerikanska (och svenska) arbetare mot invandrararbetare och detta försvagar arbetarklassens politiskt-ekonomiska makt överlag. Denna uppdelning mellan inhemska och invandrade arbetare möjliggör ett allmänt löneförtryck: låglönediktaturen för alla arbetare, eftersom den förhindrar gemensam kamp.

Invandringen under socialismen?
Hur kommer invandringen att se ut under socialismen? Inte nödvändigtvis en omedelbar ”öppen gräns” men i sin bok ”Revolution och kontrarevolution i Spanien” (1938) beskriver Felix Morrow att efter kuppförsöket i juli 1936 tog delar av arbetarklassen över gränskontrollerna:

Beväpnade arbetarkommittéer fördrev tulltjänstemännen vid gränserna. En facklig bok eller rött partikort var bättre än ett pass för att komma in i landet. Få reaktionärer lyckades ta sig ut genom arbetarnas avspärrning. 

I slutändan kommer gränser att bli föråldrade och upphöra, eftersom arbetarkontroll över produktionsmedlen ersätter privat kontroll över kapitalet globalt.

Manuel X

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.