Joe Biden har i praktiken gjort strejker förbjudna för järnvägsarbetare

UTRIKES I december 2022 undertecknade USA:s president Joe Biden en lag som förbjöd 115 000 järnvägsarbetare, organiserade i ett dussin fackföreningar, att vidta strejkåtgärder den 9 december.

Biden undertecknade lagen och införde ett avtal för att avsluta konflikten i syfte att förhindra störningar i ekonomin: Han hävdade inför pressen att ”en nedstängning av järnvägen skulle förstöra vår ekonomi” när han undertecknade lagförslaget. USA:s kongress kan blockera en strejk och införa arbetsavtal enligt 1926 års Railway Labor Act. Denna lag antogs under Calvin Coolidge-administrationen på uppmaning av affärsintressen för att ”förhindra avbrott i mellanstatlig handel” genom organiserad arbetskraft. Med andra ord, att förvägra arbetarna möjligheten att kollektivt försvara sig mot övergrepp från kapitalistiska affärsintressen.

I Kommunistiska manifestet står det att: ”Den verkställande makten i den moderna staten är bara en kommitté för att hantera hela borgarklassens gemensamma angelägenheter.” Det sätt på vilket 1926 års Railway Labor Act tillämpas visar att Karl Marx och Friedrich Engels hade rätt på denna punkt. Joe Bidens agerande att i förebyggande syfte döda järnvägsstrejken, utan någon hänsyn till arbetarnas oro för sjukfrånvaro och ledighet för att leva sina liv och vara med sina familjer visar också riktigheten i Kommunistiska manifestet om funktionen hos den verkställande makten i den moderna staten under kapitalismen. Den kapitalistiska staten är inte neutral. Den existerar för att ”skydda och tjäna” det privata ägandet av produktionsmedlen och maximera privata vinster över arbetarnas kollektiva och individuella rättigheter.

Det avtal som Joe Biden och den amerikanska kongressen har infört förbjuder kollektiva strejker för anställda vid järnvägsföretagen Union Pacific, BNSF (som ägs av Warren Buffett’s Berkshire Hathaway), CSX, Norfolk Southern och Kansas City Southern. Järnvägsarbetarna vid dessa företag kritiserar att de inte har någon möjlighet till sjukfrånvaro och mycket lite ledighet. Biden talade om att ”skydda ekonomin” (han menade vinster) när han undertecknade lagförslaget, men det är ett faktum att bristen på betald sjukledighet är en risk för folkhälsan. Ett stort antal järnvägsarbetare lämnar industrin, vissa med 15-20 års tjänstgöringstid, eftersom de helt enkelt är utbrända. Antalet anställda inom godstrafiken har minskat med 30% under de senaste sex åren. Under denna period har vinsterna stigit kraftigt för godståg industrin och Wall Street-investerarna.

Medlemmarna i de tolv fackföreningar som representerar järnvägsanställda var inte nöjda med det avtal som regeringen tvingat fram. Många av dessa arbetare röstade på Joe Biden, som under 2020 kampanjade som en ”arbetarvänlig” kandidat. Järnvägsarbetarna känner sig rätt förrådda. Järnvägsarbetarna fick ingen sjukfrånvaro eller extra ledighet. I grund och botten fick de höra att de skulle hålla käften och finna sig i sin situation eller bli arbetslösa och straffade för att de trotsade strejkförbudet. I sin antikommunistiska propaganda kritiserar USA:s regering Kuba för att inte ha ”fria fackföreningar”, men i USA går de påstådda ”fria arbetarna” utan rätt att vara lediga vid sjukdom, vilket är en grundläggande mänsklig rättighet. Enligt artiklarna 24 och 25 i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter: ”Var och en har rätt till vila och fritid, inbegripet rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden betald semester.” och ”…rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet…”

I Kuba har man rätt att vara sjukskriven och har tillgång till läkare utan att betala.

I den mån 1926 års Railway Labor Act används som en klubba för att i förebyggande syfte stoppa strejker som syftar till att säkra sjukfrånvaro och fritid för järnvägsarbetarna, strider tillämpningen av denna lag direkt mot internationellt erkända normer för mänskliga rättigheter. Med tanke på omständigheterna skulle järnvägsarbetarna ha rätt att vidta vilda strejkåtgärder i strid mot Bidens strejkförbud; det skulle vara en legitim handling av civil olydnad till förmån för deras mänskliga rättigheter.

Manuel X

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.