NATO – en militär stödorganisation för diktaturer och krigsprofitörer 

INRIKES, DEBATT Sverige är idag tyvärr så gott som medlemmar i NATO. I skrivande stund återstår endast formaliteter.  

Sverige var sedan en lång tid tillbaka medlemmar i Partnerskap för fred, en samarbetsorganisation som sysslade med det NATO gör idag. Inom den här organisationen kunde länderna inom NATO kunde öva tillsammans med svenska militära trupper. Och Sverige kunde delta i de militära operativa invasionerna i andra länder som NATO och FN tog initiativ till, t ex i Libyen och Jugoslavien. 

Så vad är skillnaden mellan att vara med i samarbetsorganisationen Partnerskap för fred och NATO? Det kommer med största säkerhet betyda att upprätta militärbaser, t ex amerikanska baser, i Sverige. Det medför att det kommer att finnas US-amerikanska soldater på svensk mark. De svenska lagarna har också förändrats och anpassats för Sveriges NATO-medlemskap, t ex censurlagarna som innebär att media är begränsade i sin rapportering av vad som sker och att negativ kritik av ett allierat land får inte förekomma. 

Något annat som kommer att ske i och med medlemskapet i NATO och de förändrade svenska lagarna är att många av de som söker och i framtiden kommer att söka politisk asyl i Sverige inte kommer att få detta. Utan att Sverige ens var medlemmar i NATO så kunde den svenska staten utvisa kurder som var och är engagerade i den kurdiska kampen till Turkiet, när Turkiet så begärde, till en framtid med tortyr, fängelsestraff och sannolikt dödstraff. 

Detta var med en stor sannolikhet ingen engångsföreteelse för att blidka Turkiet. Sverige kommer sannolikt fortsätta att utvisa människor som är på flykt undan diktaturer, inte bara från Turkiet utan även från andra länder som är allierade med Sverige. När den svenska staten följer de NATO-anpassade lagarna så kommer de här politiska människorna i en större om omfattning att betraktas som terrorister och utvisas till det land som de flydde från och det oavsett om det är en diktatur eller inte. 

Militär upprustning

De militära utgifterna och den militära upprustningen kommer att öka i och med medlemskapet i NATO. Vilket skapar vinst för Wallenberg och kompani. Redan idag, dagen efter att världen hade tillkännagett att Sverige kommer att bli medlemmar i NATO rusade SAAB-aktien

Marcus Wallenberg, Saab, och många andra svenska vapentillverkare har blivit rika på krig, våld och ond bråd död. Även före NATO-medlemskapet så profiterade dessa aktörer på att sälja vapen, t ex JAS Gripen, till Brasilien. Men de rika vill bli ännu rikare och exploaterar svenskarnas rädsla för att ockuperas av ett annat land. Den här rädslan utnyttjades av den svenska propagandan för NATO, och med sig hade de stora mediaföretag, där de kritiska rösterna försvann, precis som de hade räknat med. 

Linda Åkerström, policychef på Svenska Freds, säger så här: 

 – Alla konflikter och oroligheter leder till rädsla, och rädsla är vapenindustrins efterfrågan. I ett samhällsklimat där debatten präglas av att det är genom upprustning vi hanterar kriserna presenteras ’lösningen’ som militarisering. 

I och med NATO-medlemskapet kommer krigsprofitörerna med en stor sannolikhet att utöka produktionen av vapen, vilket de redan har börjat med. Sverige förberedde redan NATO-anslutningen genom att beslutat om att öka försvarsanslagen från 1,3 procent till 2 procent av BNP:n, ett minimikrav för NATO:s medlemsstater. Ett försvarsanslag som ökade vinsten för den svenska vapenindustrin. 

Lina Åkerström igen: 

 – Sverige har redan genomfört en historiskt stor upprustning och NATO kommer om något bara öka på pressen i den riktningen. 

Krigsprofitören Saab har inte bara expanderat i Sverige utan även i USA, de invigde sin nya produktion i USA, i West Lafayette i Indiana, redan 2021. Och Saab har fått en order i höstas om krigsmaterial – ammunition till granatgeväret Carl-Gustav och pansarskottet AT4CSRS – från USA, trots att USA är en krigförande nation. Detta ska levereras under 2024. 

 

Så vem är NATO till för egentligen? Är det inte kapitalistklassen? 

 

Kerstin Stigsson 

En tanke på “NATO – en militär stödorganisation för diktaturer och krigsprofitörer 

  1. Det behövs nu mer fokus på vad som kommer att hända med människor som sökt och fått asyl i Sverige mot regimer som stöds av USA och Nato. De mänskliga rättigheterna för människor i dessa situationer måste bevakas för att förhindra refoulement och andra övergrepp från den svenska statens sida på uppdrag av USA/Nato-intressen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.