Chile minns nationaliseringen av koppargruvorna

Chile

11 juli är den Nationella värdighetsdagen i Chile. Det är den dag då kopparbrytningen och dess gruvor nationaliserades. Och här följer en berättelse som publicerade av Thomas Irland, skribent på ”El Siglo” (partiorgan for Chiles KP) 10 juli 2023.  Danska KPID:s tidning ”Kommunist” har också publicerat texten i översättning. Den säger något om de drömmar de arbetande människorna bär.  Den handlar om de förhoppningar om en annan framtid som de chilenska arbetarna knöt till nationaliseringarna av koppargruvorna under Allendes regering.

Det är en vacker berättelse som talar om viljan till en icke-kapitalistisk värld och beredskapen att kämpa för den – oaktat att drömmarna om det kom på skam genom militärkuppen 1973.  SKP:s analys är förstås att reformer inte kan leda till socialismen, att den borgerliga staten inte kan användas för att åstadkomma en revolution, och Chile blev tragiskt nog ett exempel på just detta. Ändå är artikeln viktig att läsa, då den berättar om känslorna från en historiskt betydelsefull tid.

Nationaliseringen av kopparen var under många år en djup och innerlig önskan hos det chilenska folket. Vi kan säga att nationaliseringen av våra (chilenarnas ö. a) naturresurser var en väsentlig del av själva historien i Chile. Det var naturligtvis resultatet av en lång politisk och juridisk process, som kulminerade med nationaliseringen av kopparen under Salvador Allendes presidentskap. Nationaliseringen av koppar och av gruvdriften generellt var en del av det regeringsprogram, på vilket president Allende blev demokratisk vald i Chile 1970.

Nationaliseringen av den omfattande gruvdriften uppnåddes också genom en författningsändring som enhälligt godkändes i den chilenska kongressen den 11 juli 1971. Inte en endaste röst lades emot. Inte en enda. Det var helt tydligt ett historiskt ögonblick som skapades genom det chilenska folkets kamp och förverkligades av den förenade vänstern under ledning av Salvador Allende.

Grundlagsändring

Varför en grundlagsändring? I sitt tal förklarade president Allende den grund på vilken man valt att följa vägen som ledde fram till att nationalisera kopparn:

»Några hävdade att en lag var tillräcklig. Vi sa nej, att det krävdes en författningsreform. Det var det enda sättet på vilket man kunde lösa det juridisk-ekonomiska virrvarret som band oss till företagen, att sätta stopp för de så kallade kontraktlagarna. Det var också grundläggande att det bokförda värdet fastställdes i denna reform , och därmed storleken på ersättningen till gruvägarna”.

Den 11 juli 1971, den dag när författningsändringen godkändes i kongressen och lagen om nationalisering av kopparn offentliggjordes, förklarades för den nationella värdighetsdagen.

Borgmästaren i Rancagua (en stad söder om Santiago ö.a.) beordrade att stadens flagga skulle hissas. En massiv manifestation hölls på ”Plaza de Los Héroes de Rancagua” (Rancaguas hjältars torgs” ö.a.), där president Salvador Allende deltog. Det var en mycket kall dag, men med stor mänsklig värme och patriotisk innerlighet. Gruvarbetarna kom till platsen med banér och fanor för att fira dagen med patriotisk stolthet.

Fest i norra Chiles gruvområden

I norra Chiles stora gruvor var det också fest på många platser. En begivenhet av den här storleksordningen hade man aldrig tidigare sett i det området. I den stora gruvan ”Chuquicamata” i norra Chile hölls en gigantisk parad mellan staden Calama och gruvan Chuquicamata. En stor karta över Chile som framställts av koppar symboliserade den chilensk kopparn. Arbetsministern deltog på festen, borgmästaren i Calama, guvernören samt dessutom företagsledare, fackföreningsledare och andra betydande personer.

I Rancagua började festligheterna på ”Plaza de los Héroes” med tal av flera kända personer. Därefter talade president Salvador Allende, som började sitt tal med att säga:

”I dag är dagen för Nationell värdighet och solidaritet. Det är Värdighetens dag, eftersom Chile bryter med vad som varit; vi står här med tro på framtiden och börjar gå längs den avgörande vägen till ekonomiskt oberoende, vilket betyder fullt politiskt oberoende. Chile kommer att nationalisera kopparn i kraft av en självständig handling. En handling, som ändå finns nedlagd i FN-resolutioner, som slår fast att länder har rätt att nationalisera sin grundläggande rikedom”.

När vi lyssnade till Allendes livfulla tal och såg på gruvarbetarna som fyllde den historiska platsen med sina fanor och banér, kunde vi inte låta bli att tänka på att vi var där och faktiskt var med om en historisk händelse. Efter århundrandens utnyttjande och missbruk hade vi haft förmågan att återta vår viktigaste grundläggande resurs. Vi ägde vår koppar!

Vår koppar !!!!!!!!!!!!!

Luften på platsen var laddad med en obeskrivlig känsla av stolthet. Stolthet över att på så kort tid kunna känna oss som herrar över värt egen öde.

 

Text: Thomas Irland, tolkning Winnie Svendsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.