Greklands kommunister fördömer regeringens hantering av översvämningarna

UTRIKES Stora översvämningar har drabbat Grekland efter en sommar med skogsbränder. Det grekiska kommunistpartiet KKE var längst fram i kampen mot bränderna, och nu mot översvämningarna. I ett nytt uttalande riktar de skarp kritik mot staten, som gång på gång visar sin rätta natur och överger människorna. Hela uttalandet är översatt nedan.

Oskyddade städer och försvarslösa människor mot en rutten och fientlig stat, som är ovillig och oförmögen att ens vidta grundläggande åtgärder mot naturfenomen. Det är denna slutsats som kan dras från detta dåliga väder, som hittills lämnat två människor döda och fyra försvunna, som har förstört infrastruktur, översvämmat hus, affärer, grödor, bilar och så vidare.

Regeringens, de regionala och kommunala myndigheternas inställning, som skyller konsekvenserna på naturfenomenets intensitet, letar återigen efter ett bekvämt alibi för den långvariga bristen på moderna översvämningsskydd och andra kritiska infrastrukturella nätverk, för att man tillåtit nybyggen utan kontroll, för att man inte ens upprätthållit grundläggande samhälleliga funktioner, såsom rengöringen av bäckar och brunnar. Trots att man vetat om att det dåliga vädret skulle drabba landet. I vissa områden, som Magnesien och norra Evia, som nyligen drabbats av skogsbränder, var behoven ännu större och regeringens ansvar också ännu tyngre.

Man kan föreställa sig konsekvenserna om ett liknande fenomen skulle träffa den redan avskogade provinsen Attika, där inga bäckar eller åar blivit rensade i de västra och östra delarna av provinsen och där översvämningsskyddet utökas väldigt långsamt.

Regeringens och statsapparatens reaktion på allt detta har varit exakt likadan som när den reagerade på skogsbränderna – antingen ”spring för era liv” eller ”stanna hemma”.

Att bränna sig under sommaren och dränkt under resten av året är inget alternativ; det faktum att folket då och då är utlämnade åt vädret kan inte accepteras som ”normalt”, vilket regeringen och dess olika representanter vill få oss att tro. Alla vetenskapliga och teknologiska medel för att förutse vädret och skydda folket är tillgängliga idag.

Problemet är denna och tidigare regeringars politik, såväl som de regionala och kommunala myndigheterna, som behandlar de nödvändiga översvämnings- och brandskyddet som en onödig kostnad samtidigt som man prioriterar projekt som leder till profit för kapitalet. EU:s riktlinjer betraktar inte heller sådana utgifter som ”berättigade”. Det är den borgerliga staten som bara tjänar profiten och som därför är ovillig och oförmögen att genomföra en omfattande plan för tätorterna, områdena och för skyddet av människorna som också verkligen skulle motsvara folkens samtida behov.

KKE kräver att regeringen och alla regionala och kommunala myndigheter omedelbart vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda folkets liv och egendom; att stödja de människor som påverkats med hus, mat och så vidare; att återställa vatten- och elnätverken; att fullt ut kompensera dem för de skador de har lidit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.